Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana
Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2021 r.

(wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; poprzednią wersję zobacz tutaj)

Podsumowanie:
1. Ta polityka prywatności wyjaśnia jak wykorzystujemy dane osobowe związane z grą w Gwinta (GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana):
2. Dowiesz się stąd, jakie dane gromadzimy, jak i dlaczego je wykorzystujemy, komu je udostępniamy i gdzie je przechowujemy.
3. Możesz również sprawdzić, jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.
4. W skrócie:
● Kiedy zdecydujesz się zagrać w Gwinta, będziemy potrzebowali zebrać pewne dane na Twój temat.
● Będziemy przetwarzać te dane głównie w celu umożliwienia Ci gry w Gwinta oraz w celu ulepszania gry dla wszystkich graczy. Do innych celów przetwarzania należą cele prawne i księgowe.
● Nigdy nie sprzedamy Twoich danych ani nie udostępnimy ich osobom trzecim dla ich celów reklamowych.
● Niektóre dane będziemy udostępniać naszym zaufanym partnerom, którzy wspomagają nas w obsłudze Gwinta.
● Możesz zażądać wglądu do swoich danych, ich aktualizacji, przeniesienia lub usunięcia, jak również złożyć skargę na podstawie RODO.
● Jeśli masz jakieś pytania, możesz zawsze napisać do nas na adres: privacy@cdprojektred.com.

Przygotowaliśmy pełną wersję tekstu, która jest prawnie wiążąca, jak również streszczenia poszczególnych części, które, mamy nadzieję, sprawią, że tekst prawniczy stanie się nieco bardziej przystępny. Pamiętaj jednak, że kiedy zaakceptujesz ten dokument, wiążąca będzie dla Ciebie jego pełna wersja.

PEŁNY TEKST

KRÓTKIE PODSUMOWANIE

1. KIM JESTEŚMY

1.1 Nazywamy się CD PROJEKT S.A. (dalej: „CD PROJEKT RED”, ponieważ CD PROJEKT RED to zespół odpowiedzialny za gry wideo w firmie CD PROJEKT S.A.) i GOG sp. z o.o. (dalej „GOG”), jesteśmy polskimi spółkami działającymi wspólnie jako administratorzy danych osobowych na mocy przepisów UE o ochronie danych.

Możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem: privacy@cdprojektred.com lub wysyłając list na adres: CD PROJEKT S.A. lub GOG sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (mamy ten sam adres).

Dzień dobry! Jesteśmy CD PROJEKT RED i GOG, mamy siedziby w Polsce. W tej części znajdziesz nasze dane kontaktowe.

1.2 Dla zapewnienia lepszej i skuteczniejszej ochrony danych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzór i wdrażanie strategii ochrony danych i zapewnia zgodność z niezbędnymi wymogami prawnymi. Możesz skontaktować się z naszym IOD pod adresem: dpo@cdprojektred.com.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące danych osobowych, napisz do naszego inspektora ochrony danych (dane kontaktowe obok).

2. CZEGO DOTYCZY TA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1 Ta polityka prywatności dotyczy gry wideo „GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana” oraz wszelkich związanych z nią usług, m.in. strony internetowej playgwent.com, kont użytkowników Gwinta, turniejów e-sportowych, innych wydarzeń, obsługi klienta, pomocy technicznej, wiki, blogów i mediów społecznościowych (będziemy je dalej określali łącznie terminem „Gwint”).

2.2 Konkretnie, ta polityka prywatności dotyczy danych osobowych (dalej: „dane”) zwanych również w Stanach Zjednoczonych „danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości”, które zbieramy od Ciebie kiedy korzystasz z Gwinta. Zasadniczo oznacza to informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami mogą umożliwić Twoją identyfikację.

2.3 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w UE i w innych krajach, w których oferujemy nasze gry i usługi.

Ta polityka prywatności objaśnia jakie typy danych zbieramy od Ciebie kiedy korzystasz z Gwinta. W pełni przestrzegamy przepisów o ochronie prywatności.

3. OCHRONA DANYCH UZYSKANYCH OD MAŁOLETNICH

Żeby założyć konto i grać w Gwinta musisz mieć ukończone 16 lat. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób małoletnich poniżej 16 roku życia.

Żeby grać w Gwinta musisz mieć ukończone 16 lat.

4. JAK GROMADZIMY TWOJE DANE

4.1 Możemy gromadzić lub przetwarzać dane bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem naszych zaufanych partnerów (patrz punkt 8 „Nasi zaufani partnerzy” poniżej). Zasadniczo są to:
a) dane, które podajesz nam za pośrednictwem Gwinta lub naszym partnerom w związku z korzystaniem z Gwinta;
b) dane, które podajesz nam kontaktując się z nami lub zgłaszając problem z Gwintem;
c) dane o Twojej aktywności jako użytkownika Gwinta (gromadzone automatycznie);
d) dane, które podajesz nam w dobrowolnych ankietach, które prowadzimy dla celów badawczych.

Gromadzimy i przetwarzamy dane, które przekazujesz nam w związku z Gwintem oraz które otrzymujemy na podstawie Twojej aktywności w grze.

4.2 My i nasi partnerzy gromadzimy również Twoje dane za pomocą plików cookie („ciasteczek”). Więcej informacji na ten temat oraz możliwość zarządzania udzielonymi zgodami znajdziesz pod linkiem „Oświadczenie dotyczące plików cookie” w stopce naszych stron internetowych.

Stosujemy pliki cookie. Możesz zarządzać ustawieniami swoich ciasteczek pod linkiem „Oświadczenie dotyczące plików cookie” w stopce naszych stron internetowych.

5. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

5.1 Możemy wykorzystywać Twoje dane do różnych celów, opierając się o konkretne podstawy prawne:
a) wykonanie zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
● udostępnianie Ci Gwinta
● utrzymywanie, ulepszanie i rozwijanie Gwinta
● prowadzenie rankingu graczy Gwint
● organizowanie oficjalnych imprez Gwent Masters i przyznawanie punktów uczestnikom imprez organizowanych przez inne firmy
● świadczenie usług wsparcia technicznego

b) wykonanie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
● cele podatkowe, prawne i rachunkowe
● zapewnienie rozliczalności na zasadach przewidzianych w prawie UE (RODO)

c) realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. zgodnych z prawem celów, których racjonalnie można spodziewać się w kontekście Gwinta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
● monitorowanie gry pod kątem nadużyć (analiza w celu wykrywania oszustw i oszustów)
● obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń prawnych
● obliczanie współczynników konwersji i innych aspektów działania Gwinta

d) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
● w celu przekazywania Ci informacji marketingowych o produktach lub usługach, które od nas zamawiasz, jak również takich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące (newslettery),
● targetowanie i personalizacja naszej komunikacji marketingowej, ofert i reklam, które wyświetlamy na naszych stronach internetowych i w naszych usługach, jak również na stronach innych firm, w oparciu o połączone dane, które zebraliśmy na temat użytkownika (profilowanie).

Możemy również poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych do innych celów. Ilekroć przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Nie spowoduje to niezgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

5.2. Kiedy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, robimy to na podstawach opisanych w punkcie 8 „Nasi zaufani partnerzy”.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu obsługi Gwinta i jego dalszego ulepszania, a także w celu komunikacji z Tobą (np. przez newsletter).

5.3 Kiedy personalizujemy lub targetujemy nasze komunikaty marketingowe, oferty i reklamy, możemy profilować Twoje dane. Oznacza to, że możemy na ich podstawie dostosowywać komunikację kierowaną do Ciebie, tak, żeby lepiej spełnić Twoje potrzeby. Jednocześnie nie wykorzystujemy Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłoby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną (tzn. nie stosujemy algorytmów do podejmowania decyzji, które miałyby wpływ na Twoje indywidualne prawa, status prawny lub uprawnienia wynikające z zawartej z nami umowy). Na przykład nie generujemy automatycznych ofert na podstawie Twojego zachowania w grze. W każdej chwili możesz sprzeciwić się profilowaniu.

Zbieramy dane na temat tego, kiedy i jak gracz w Gwinta, żeby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę i możliwie najlepiej dostosować komunikację. Nigdy jednak nie będziemy podejmować automatycznych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wpłynąć na Twoją sytuację prawną (np. automatyczne oferty lub zniżki oparte na Twoim zachowaniu w grze).

5.4 Możemy przetwarzać pewne zbiorcze i ogólne dane nieosobowe dotyczące zachowań użytkowników (np. sprzedaż w poszczególnych regionach) wraz z naszymi partnerami pomagającymi nam w obsłudze Gwinta lub np. dostawcami usług płatniczych. Możemy również udostępniać dane nieosobowe podmiotom wykonującym analizy danych w celu sprawniejszej obsługi Gwinta. Może się to zdarzyć np. gdy potrzebujemy informacji o tym, jakie rodzaje beczek cieszą się największą popularnością w danym regionie.

5.5 Szczegóły dotyczące gromadzonych danych możesz sprawdzić w punkcie 14 „Jakie dane gromadzimy” na końcu tej polityki prywatności.

Czasami udostępniamy anonimowe nieosobowe dane naszym partnerom.

6. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKA

6.1 Przechowujemy Twoje dane na naszych bezpiecznych serwerach w Europie lub, w razie konieczności, poza Europą, na serwerach zarządzanych przez naszych zaufanych partnerów (patrz punkt 8 „Nasi zaufani partnerzy” poniżej). Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmujemy wszelkie rozsądnie konieczne kroki, żeby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z tą polityką prywatności.

Będziemy przechowywać Twoje dane na naszych bezpiecznych serwerach w Europie lub na serwerach naszych zaufanych partnerów. Dołożymy wszelkich starań, żeby Twoje dane były bezpieczne.

6.2 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji celów określonych w tej polityce prywatności. Konkretnie:
a) będziemy przechowywać dane związane z Twoim kontem Gwinta aż do jego zamknięcia (tj. dopóki jesteśmy związani umową);
b) następnie możemy przechowywać niektóre z Twoich danych przez dłuższy okres, maksymalnie 6 lat, do celów podatkowych i księgowych;
c) niektóre dane możemy również przechowywać w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń prawnych — przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
d) dane wykorzystywane w celach marketingowych będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody (rezygnacji z subskrypcji) — usunięcie danych może zająć nam do 30 dni;
e) dane gromadzone za pomocą plików cookies będziemy przechowywać przez okres podany w Oświadczeniu o plikach cookies (link w stopce naszych stron internetowych);
f) gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zamknięcia konta Gwinta. Po tym czasie możemy nadal wykorzystywać część danych ze względów podatkowych, prawnych lub księgowych.

7. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH

7.1 Zasadniczo do Twoich danych ma wgląd jedynie nasz upoważniony personel.
7.2 Niektóre usługi Gwinta mogą wymagać kontaktu z naszymi zaufanymi partnerami. Wówczas może zajść konieczność udostępnienia im pewnych danych na Twój temat.

Niektóre usługi świadczymy z pomocą naszych zaufanych partnerów, którym możemy udostępniać pewne dane na Twój temat.

7.3 Zwracamy uwagę, że podlegamy różnym przepisom, na podstawie których możemy zostać zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów ścigania lub w wyniku innych wymogów prawnych.

Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych organów.

7.4 W mało prawdopodobnym przypadku reorganizacji CD PROJEKT RED lub połączenia z innymi podmiotami, możemy przekazać dane osobowe do zainteresowanej strony trzeciej. Upewnimy się wtedy, że gwarantuje ona co najmniej taki sam poziom ochrony danych jak nasz własny.

W przypadku reorganizacji, przejęć itp. Twoje dane będą nadal chronione przynajmniej w takim samym stopniu, jak obecnie.

7.5 W momencie założenia konta Gwint niektóre podstawowe dane na Twój temat (nazwa użytkownika, kolekcja kart i statystyki) staną się częścią Twojego profilu publicznego i będą widoczne dla każdego, kto zobaczy ten profil. Możesz w każdej chwili wyłączyć tę funkcję, jak również widoczność swojego profilu, w ustawieniach konta Gwint.

Niektóre dane na Twój temat będą widoczne w Gwincie jako część Twojego profilu publicznego. Możesz w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach prywatności na swoim koncie.

8. NASI ZAUFANI PARTNERZY

8.1 Możemy udostępniać Twoje dane następującym zaufanym partnerom (formalnie zwanym „podmiotami przetwarzającymi”). Zawsze przekazujemy im tylko takie dane, które są im potrzebne do wykonywania usług związanych z Gwintem:
● CD PROJEKT Inc., spółce z grupy CD PROJEKT, która pomaga nam w marketingu w Stanach Zjednoczonych,
● partnerom, którzy dostarczają nam oprogramowanie i system zgłoszeń do pomocy technicznej, pomagające nam w zarządzaniu nimi (np. Zendesk Inc.),
● partnerom, którzy dostarczają nam narzędzia do monitorowania i raportowania błędów,
● partnerom, którzy udostępniają nam wewnętrzne narzędzia do zarządzania i współdzielenia danych,
● partnerom, którzy pomagają nam w analizie danych, dostarczając narzędzia analityczne,
● partnerom, którzy pomagają nam zarządzać naszymi newsletterami i komunikacją e-mailową poprzez dostarczanie narzędzi do marketingu e-mailowego,
● dostawcom usług sieciowych i hostingu danych, z których usług korzystamy w celu obsługi infrastruktury Gwinta,
● profesjonalnym doradcom, którzy pomagają nam w kwestiach prawnych, podatkowych, kontrolnych lub księgowo-rachunkowych,
● platformom mediów społecznościowych — w celu prowadzenia spersonalizowanego i ukierunkowanego marketingu.

8.2 Jeśli wymaga tego prawo, możemy również udostępnić dane użytkownika policji lub innym organom władz (w tym Twój adres IP oraz szczegóły podejrzenia bezprawnej lub nieuczciwej aktywności).

8.3 Rejestracja konta w serwisie Gwint odbywa się z wykorzystaniem usługi Google reCAPTCHA. Wtyczka ta sprawdza, czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec nadużywaniu usługi przez boty spamowe. Korzystanie z usługi reCAPTCHA podlega Polityce prywatności oraz Regulaminowi usług Google.

8.4 Twoje dane mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), takich jak Szwajcaria lub Stany Zjednoczone, oraz tam przetwarzane i przechowywane. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak w Twoim kraju lub w EOG. Jeśli jednak udostępniamy Twoje dane osobowe poza EOG, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub innych środków prawnych, zapewniających bezpieczeństwo Twoich danych.

W każdym przypadku, gdy udostępniamy Twoje dane poza Europę, zapewniamy, że są one odpowiednio zabezpieczone.

9. USŁUGI INNYCH FIRM

9.1 Gwint może zawierać treści lub usługi innych firm lub łączyć Cię z takimi treściami lub usługami. Nasza polityka prywatności nie odnosi się do innych witryn lub firm, dlatego zapoznaj się bezpośrednio z ich politykami prywatności.

Możesz znaleźć w Gwincie linki do stron osób trzecich. Te osoby mogą zbierać Twoje dane zgodnie z własnymi politykami prywatności. Pamiętaj, żeby się z nimi zapoznać.

10. USTALENIA MIĘDZY CD PROJEKT RED I GOG

10.1 Ponieważ jesteśmy współadministratorami danych osobowych, chcemy przedstawić Ci nasze najważniejsze uzgodnienia dotyczące przetwarzania danych:

CD PROJEKT RED jest odpowiedzialna za:
a) przekazywanie Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych;
b) odpowiadanie na Twoje żądania dotyczące wykonywania praw z zakresu ochrony danych;
c) analizowanie danych, w tym profilowanie i targetowanie komunikacji;
d) zarządzanie i playgwent.com wraz z dostępem do serwisu (w tym zarządzanie plikami cookie);
e) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych.

GOG jest odpowiedzialna za:
a) obsługę kont Gwint i związanej z nimi infrastruktury back-endowej;
b) przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych konta Gwint;
c) dostarczanie Ci informacji marketingowych w naszym imieniu (newsletter);
d) współpracę z CD PROJEKT RED w zakresie odpowiadania na Twoje żądania.

Każda ze spółek odpowiada (we własnym zakresie) za:
a) zapewnienie wsparcia dla użytkowników w zakresie usług, za które jest odpowiedzialna,
b) zapewnienie, że przetwarza Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, w oparciu o prawidłowe podstawy prawne oraz zgodnie z zasadami legalności, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności;
c) informowanie Ciebie lub właściwych organów ochrony danych o naruszeniach ochrony danych;
d) utrzymywanie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.

11. TWOJE PRAWA I SKARGI

11.1 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, np. w celach marketingowych, w każdej chwili.

11.2 Ponadto, masz następujące prawa:
● wglądu do swoich danych;
● skontaktowania się z nami i poproszenia o usunięcie Twoich danych z naszego systemu;
● żądania sprostowania lub poprawienia Twoich danych;
● żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
● przekazania swoich danych innemu podmiotowi;
● złożenia skargi do organu ochrony danych.

11.3 Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pyatnia dotyczące prywatności. Dołożymy wszelkich starań, żeby Ci pomóc. Możesz skontaktować się z nami pod adresem: privacy@cdprojektred.com lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@cdprojektred.com.

11.4 Jeśli uważasz, że Twoja sprawa nie została właściwie załatwiona, może zgłosić się do swojego lokalnego urzędu ochrony danych osobowych lub do polskiego organu — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).

11.5 Zgodnie z prawem kalifornijskim, mieszkańcy Kalifornii, którzy nawiązali z nami relacje biznesowe, mają prawo żądać określonych informacji dotyczących rodzajów danych osobowych, które udostępniliśmy osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego, jak również dotyczących tożsamości tych osób trzecich, w ciągu bezpośrednio poprzedzającego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Wszelkie wnioski o udostępnienie takich danych muszą mieć formę pisemną i zostać przesłane na adres:

CD Projekt S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska

To samo prawo kalifornijskie zezwala nam na zapewnienie Ci, na Twoją pisemną prośbę, bezpłatnego środka pozwalającego na podjęcie decyzji o nieudostępnianiu Twoich danych, zamiast podawania wyżej opisanych danych. Możesz skorzystać z tego wyboru, kontaktując się z nami pod adresem podanym powyżej.

Masz prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania, żądania usunięcia wszystkich Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub przekazania ich innemu podmiotowi. Zawsze możesz wysłać e-mail pod adres: privacy@cdprojektred.com, a my dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wsparcie.

12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

12.1 W razie potrzeby możemy zmienić tę politykę prywatności, na przykład z przyczyn prawnych lub w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzanych w naszych usługach. W takim przypadku udostępnimy zmienioną politykę prywatności w Internecie i zaktualizujemy datę ostatniej aktualizacji.

12.2 Zaktualizowana polityka prywatności stanie się prawnie wiążąca po 30 dniach od umieszczenia jej w Internecie. W tym okresie możesz się z nami kontaktować ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi zmian.

12.3 Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian (niezależnie od tego, czy się z nami skontaktujesz), prosimy, przestań korzystać z Gwinta. Wynika to z konieczności przestrzegania tych samych zasad przez wszystkich graczy, aby nasze usługi mogły funkcjonować prawidłowo.

Możemy zmienić tę politykę prywatności, ale jeśli to zrobimy, umieścimy zaktualizowaną wersję w Internecie. Zmiany wejdą w życie 30 dni po opublikowaniu zaktualizowanej wersji. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zmian.

13. UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

13. Przypominamy również, że w naszej Umowie użytkownika Gwinta znajduje się więcej informacji na temat tego, jak świadczymy usługi Gwinta.

Przypominamy, żeby zapoznać się z naszą umową użytkownika.

14. JAKIE DANE GROMADZIMY

14. Kiedy zakładasz konto Gwinta, pobierasz go, korzystasz lub grasz w Gwinta lub bierzesz udział w wydarzeniach e-sportowych Gwinta (takich jak turnieje Gwent Masters), zbieramy pewne dane na Twój temat.
Kiedy grasz w Gwinta, gromadzimy podstawowe dane o Tobie i Twojej aktywności na koncie:
● adres e-mail
● imię i nazwisko;
● datę urodzenia
● nazwę użytkownika używaną do identyfikacji oraz awatary
● GOG-ID
● Gwent-ID
● log aktywności użytkownika w Gwincie (czasy logowania i wylogowania, log rozegranych meczów, liczba zwycięstw i porażek, zebrane punkty doświadczenia)
● konto wirtualnych dóbr i walut w grze
● Matchmaking Rating (MMR)
● adres IP
● lokalizację, język (na podstawie adresu IP)
● kraj pochodzenia
● opóźnienie sieci
● identyfikatory segmentów użytkowników
● dane o urządzeniu lub platformie użytkownika
● wszelkie inne dane, które użytkownik przekaże nam za pośrednictwem Gwinta.

Kiedy kupujesz treści wirtualne (in-game content) dodatkowo gromadzimy:
● dane o zakupach dokonanych za wirtualną lub rzeczywistą walutę (w tym daty transakcji, waluty, wartość transakcji, zakupione przedmioty)

Kiedy grasz w Gwinta gromadzimy podstawowe dane o Tobie i Twojej aktywności na koncie. Jeśli nawiążesz z nami bliższą interakcję, np. skontaktujesz się z naszym działem pomocy technicznej lub zapiszesz się do turnieju Gwinta, możemy gromadzić dodatkowe dane.

Nie otrzymujemy ani nie przechowujemy żadnych danych dotyczących płatności. Ten aspekt jest w pełni obsługiwany przez odpowiednią platformę płatniczą.

Nie gromadzimy Twoich danych dotyczących płatności. Jedyne dane, jakie przechowujemy, to czas transakcji, waluta, kwota oraz zakupione aktywa.

Jeśli skontaktujesz się z naszym działem pomocy technicznej, dodatkowo gromadzimy następujące dane:
● inne dane niezbędne do pomocy w rozwiązaniu problemu, takie jak dane gromadzone w dziennikach awarii, które są zbierane przez urządzenie użytkownika lub parametry techniczne urządzenia, z którego korzystasz do gry w Gwinta.
Jeśli bierzesz udział w zawodach e-sportowych Gwinta (gra rankingowa Gwent Ranked Play lub turniej Gwent Masters), dodatkowo gromadzimy następujące dane:
● nazwę użytkownika GOG i awatar
● Gwent-ID
● log aktywności użytkownika w Gwincie (czas logowania, czas wylogowania, log rozegranych meczów, ilość zwycięstw i porażek, zebrane punkty doświadczenia)
● kolekcję kart i talii użytkownika
● Współczynnik Dopasowań (MMR) i Współczynnik Dopasowań frakcji (fMMR)
● adres IP
● państwo

Jeżeli bierzesz udział konkretnie w turniejach i wydarzeniach e-sportowych Gwent Masters - możemy dodatkowo przetwarzać Twoje dane wykorzystywane wyłącznie w kontekście Twojego udziału w tych wydarzeniach, w tym:
● numer paszportu lub dowodu osobistego, wystawcę dokumentu, zdjęcie lub skan dokumentu, obywatelstwo
● datę urodzenia
● dane rachunku bankowego do wypłaty nagrody
● Twój wizerunek
● miejsce urodzenia
● adres do korespondencji
● imiona Twojego ojca i matki
● dane dotyczące udziału w oficjalnych i autoryzowanych imprezach Gwinta
● Crown Points (punkty używane w rankingach Gwent Masters)

Powyższe dane są nam potrzebne do udostępnienia Ci Gwinta. Jeśli nie wyrazisz zgody na przekazanie nam tych danych, nie będziemy mogli umożliwić Ci gry w Gwinta, wzięcia udziału w turniejach e-sportowych ani korzystania z innych usług.
Gdy odwiedzasz stronę playgwent.com, możemy gromadzić następujące dane:
● szczegóły techniczne dotyczące każdego urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych usług, w tym: połączenie internetowe i/lub sieciowe (w tym adres IP), kraj (wywnioskowany na podstawie adresu IP), wszelkie identyfikatory urządzeń mobilnych, system operacyjny, typ przeglądarki lub inne oprogramowanie, sprzęt lub inne dane techniczne
● dane gromadzone za pomocą plików cookie i/lub podobnych technologii śledzenia.