CD PROJEKT RED – GWINT – Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji 29 sierpnia 2017 roku

Omówienie:

Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku z grą GWINT oraz jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy. Omawia również kwestie udostępniania pewnych informacji naszym partnerom i tłumaczy, że nie będziemy udostępniać Twoich informacji podmiotom trzecim dla celów reklamowych. Wyjaśniamy również Twoje prawa dotyczące informacji.

OK, tyle na wstępie. Witaj! Niniejsza Polityka Prywatności służy wyjaśnieniu, jak Twoje dane osobowe są gromadzone i przechowywane, a także co się z nimi dzieje w odniesieniu do GWINTA. Dla Twojej wygody zestawiliśmy ze sobą zarówno pełny tekst Polityki Prywatności, jak i (nie wiążące) podsumowanie, którego celem jest przedstawienie wszystkiego w możliwie najprostszej formie. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres legal@cdprojektred.com.

Zaczynamy!

Tekst pełny

Krótkie podsumowanie

1. KIM JESTEŚMY

1.1 Jesteśmy CD PROJEKT RED, część CD Projekt S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (w dalszej części określamy się jako „CD PROJEKT RED”, ponieważ CD PROJEKT S.A. jest podmiotem prawnym, którego częścią jest CD PROJEKT RED).

Cześć, jesteśmy CD PROJEKT RED i mamy swoją siedzibę w Polsce.

2 CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy naszej gry wideo GWINT oraz wszystkich usług jej towarzyszących, w tym (lecz nie wyłącznie) kont użytkowników, turniejów i rozgrywek esportowych, usług obsługi klienta oraz wsparcia technicznego, a także oficjalnych forów, stron wiki, blogów i usług serwisów społecznościowych (łącznie zwanych w skrócie „GWINT”).

2.2
W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje dane osobowe oraz inne dane nie będące danymi osobowymi, które uzyskujemy od Ciebie w związku z Twoim korzystaniem z GWINTA („dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają Cię zidentyfikować).

2.3 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

2.4 W odniesieniu do danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są używane przez CD PROJEKT RED w związku z GWINTEM, CD PROJEKT RED jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. W odniesieniu do danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są używane przez naszych partnerów (takich jak GOG) w związku z GWINTEM lub innymi produktami/usługami, administratorami tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej są poszczególni partnerzy.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy korzystasz z GWINTA. Będziemy działać zgodnie z przepisami.

3 OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI

3.1 Mamy świadomość spoczywającego na nas szczególnego obowiązku ochrony danych osobowych pozyskanych od dzieci. Nie zbieramy i nie będziemy świadomie zbierali danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz wątpliwości co do przekazywania danych osobowych dotyczących Twojego dziecka lub podopiecznego, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem legal@cdprojektred.com.

Nie możemy i nie będziemy gromadzić danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica/opiekuna prawnego.

4
JAKIE DANE SĄ OBJĘTE POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

4.1 Kiedy rejestrujesz się, pobierasz, korzystasz lub grasz w GWINTA, lub bierzesz udział w rozgrywkach esportowych w GWINTA (takich jak turniej GWENT Masters) pewne dane będą zbierane albo przez nas, albo przez naszych partnerów, w tym naszą siostrzaną spółkę GOG (która współtworzyła z nami GWINT i pomogła nam w szczególności w aspektach sieciowych GWINTA, takich jak rozgrywka wieloosobowa lub serwery). Te informacje to:

1. Twoje imię;
2. Twoja data urodzenia;
3. Twój adres e-mail;
4. Nazwa użytkownika, która służy do identyfikowania Ciebie;
5. Szczegóły dotyczące twojego konta na platformie cyfrowej (takiego jak Twoje konto na GOG);
6. Informacje i inne dokumenty, które przekazujesz nam w związku z turniejami i rozgrywkami esportowymi w GWINTA (takie jak dane rachunku bankowego, w razie jeżeli będziesz uczestniczyć i wygrasz w turnieju w GWINTA);
7. Wszelkie inne dane, jakie udostępnisz nam za pośrednictwem naszych usług;
8. Informacje techniczne dotyczące każdego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do naszych usług, obejmujące: dane dotyczące połączenia internetowego/sieciowego (w tym adres IP); identyfikatory urządzeń mobilnych; Twój system operacyjny, typ przeglądarki lub inne oprogramowanie; informacje o Twoim sprzęcie lub inne szczegóły techniczne. Powyższe dane techniczne o naszych użytkownikach, ich działaniach i wzorach zachowania nie będą zawierały danych osobowych;
9. Szczegóły dotyczące Twojego korzystania z naszych usług, w szczególności: dane pomiarowe dotyczące tego, kiedy i jak korzystasz z naszych usług; dane dotyczące ruchu; dane dotyczące Twojego położenia geograficznego;
10. O ile zdecydujemy się uruchomić funkcje społecznościowe w GWINCIE, a Ty powiążesz nasze usługi ze swoimi kontem/kontami w sieciach społecznościowych, wtedy my będziemy mogli zbierać dane dotyczące Twojego korzystania z kont w sieciach społecznościowych i naszych usług. To może potencjalnie dotyczyć takich informacji, jak na przykład informacje z serwisu Facebook lub innych sieci społecznościowych (w tym dostęp do Twojego imienia, lokalizacji, płci, daty urodzenia, adresu e-mail i listy znajomych, a także zagregowanych danych statystycznych o naszych użytkownikach nie będących danymi osobowymi), przy czym zbieranie danych będzie następowało zgodnie z warunkami świadczenia usług poszczególnych sieci społecznościowych; oraz
11. Inne informacje niezbędne do udzielenia Ci wsparcia w odpowiedzi na Twoje zapytania i prośby o wsparcie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH O PŁATNOŚCIACH:
Krótka uwaga dotycząca danych o płatnościach (o ile/kiedy będziesz ich dokonywał w GWINCIE): nie będziemy uzyskiwać ani przechowywać jakichkolwiek informacji o Twoich płatnościach. Jeżeli dokonasz zakupu wewnątrz gry GWINT, zostaniemy poinformowani przez operatora Twojej płatności o jej dokonaniu i oczywiście zadbamy o to, żebyś otrzymał(a) swój zakup, ale nie otrzymamy przy tym Twoich danych dotyczących płatności.

Możemy zbierać pewne dane podczas gdy korzystasz z GWINTA (więcej na ten temat po lewej).

5 JAK DANE SĄ POBIERANE OD CIEBIE?

5.1 Twoje dane mogą być gromadzone w następujących przypadkach: (a) dane, które przekazujesz nam przez GWINTA lub które przekazujesz naszym partnerom w związku z GWINTEM; (b) dane przekazywane w związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu z nami bądź ze zgłoszeniem problemu z GWINTEM; (c) informacje oczekiwane przez nas bądź przekazane przez Ciebie nam (w tym naszym współpracownikom, partnerom i licencjobiorcom) w związku z turniejami i rozgrywkami esportowymi w GWINTA oraz (cd) możemy również poprosić Cię o uzupełnianie ankiet, wykorzystywanych przez nas dla celów badawczych, przy czym nie masz obowiązków na nie odpowiadać. Możemy zbierać te dane poprzez GWINT lub zaufane osoby trzecie, współpracujące z nami przy np. ankietach i sondażach.

Gromadzimy informacje sami lub poprzez podmioty trzecie (gdy chodzi o opcjonalne rzeczy, takie jak ankiety).

6 COOKIES

6.1 Zarówno my, jak i nasi partnerzy, możemy zbierać dane za pomocą tzw. cookies. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy cookies, znajdziesz w naszej Polityce Cookies: link. Polityka Cookies stanowi część Polityki Prywatności.

Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies (link po lewej)..

7 GDZIE SĄ PRZECHOWYWANE DANE?

7.1 Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane i przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poprzez udostępnienie nam swoich danych, zgadzasz się na ich przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie. Podejmiemy stosowne środki żeby zapewnić, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

7.2
Wszystkie zgromadzone przez nas dane będą przechowywane albo na naszych zabezpieczonych serwerach, albo zabezpieczonych serwerach należących do naszej siostrzanej spółki GOG (jak wspomnieliśmy wcześniej, GOG pomagał nam w stworzeniu GWINTA, między innymi w zakresie kwestii online). W przypadku danych przechowywanych na serwerach należących do GOG, administratorem danych w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych będzie GOG, a informacje te będą chronione zgodnie z polityką prywatności GOG. Od chwili otrzymania Twoich danych, my lub nasze siostrzane spółki będziemy stosować ścisłe procedury bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych przed nieupoważnionym dostępem.

7.3 Dbamy o to, aby zabezpieczyć dane naszych użytkowników przed nieupoważnionym dostępem lub przed nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem przechowywanych przez nas danych. Jednakże żadna strona internetowa lub usługa sieciowa nie jest całkowicie bezpieczna (choć robimy co w naszej mocy) – w związku z tym prosimy Cię, abyś również podejmował(a) wszelkie niezbędne działania potrzebne do ochrony informacji o Twoim koncie (np. haseł).

Będziemy przechowywać Twoje dane w Europie. Dołożymy wszelkich starań, żeby były bezpieczne.

Żaden system zabezpieczania danych nie jest doskonały, więc bądź ostrożny(a).

8 JAK TWOJE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE?

8.1 Twoje dane mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

• W celu zapewnienia, że GWINT jest Ci udostępniany w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do GWINTA.
• W celu dostarczania Ci informacji marketingowych na temat produktów i usług, które u nas zamawiasz lub które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować – np. możemy wysyłać Ci newslettery o GWINCIE na Twój adres e-mail (oczywiście, jest to opcjonalne i zapytamy najpierw o Twoje pozwolenie tam, gdzie będzie to wymagane).
• W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów.
• W celu umożliwienia Ci udziału w interaktywnych funkcjach GWINTA wtedy, kiedy będziesz chciał/a z nich skorzystać.
• W celu umożliwienia Ci udziału bądź innej formy uczestnictwa w turniejach i rozgrywkach esportowych w GWINTA, a co za tym idzie abyśmy my oraz (odpowiednio) nasi współpracownicy, partnerzy, licencjobiorcy i autoryzowane osoby trzecie mogli przeprowadzić takie turnieje i rozgrywki esportowe w GWINTA lub wykonać nasze zobowiązania w związku z nimi.
• W celu przeprowadzenia wszelkich czynności w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom, wymaganych przez odpowiednie władze bądź przepisy znajdujące zastosowanie do CD PROJEKT RED.
• Aby poinformować Cię o zmianach w GWINCIE.
• W celu usprawnienia lub modyfikacji GWINTA.
• W celu udostępniania, konserwacji, ochrony i ulepszania GWINTA oraz ochrony CD PROJEKT RED oraz innych użytkowników, a także w celu wypełniania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
• W celu stosowania przeliczników walut i innych mechanizmów GWINTA.

8.2 Możemy udostępniać pewne zagregowane dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowania użytkowników (np. dane o sprzedaży w poszczególnych regionach) swoim partnerom, którzy współpracują z nami w udostępnianiu Ci GWINTA (np. operatorom płatności) w celu wsparcia, ulepszania lub poprawiania GWINTA. Możemy też udostępniać pewne informacje niebędące danymi osobowymi z podmiotami świadczącymi usługi analizowania danych, w celu wsparcia nas w prowadzeniu GWINTA.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane do prowadzenia GWINTA i w celu jego rozwijania, a także w celu komunikowania się z Tobą (np. w newsletterach i e-mailach).

W celu prowadzenia naszych usług niekiedy będzie konieczne udostępnianie osobom trzecim zanonimizowanych danych niebędących danymi osobowymi, takich jak informacje o systemie operacyjnym. Nie obawiaj się jednak – tak jak wspomnieliśmy, te dane będą anonimizowane, więc nie będzie Cię można po nich zidentyfikować.

9. TWOJE DANE

9.1 Miej na uwadze, że każda komunikacja poprzez GWINT może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na Twój temat. Ponadto, każda informacja, którą udostępniasz publicznie, będzie publicznie dostępna także dla innych osób. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie cudzych danych osobowych bądź za działania innych użytkowników lub podmiotów trzecich, którym przekazałeś(aś) lub udostępniłeś(aś) swoje dane lub treści.

Masz możliwość dzielenia się swoimi danymi osobowymi z innymi osobami. Uważaj – robisz to na swoją odpowiedzialność.

10. ZBIERANIE DANYCH RPZEZ PODMIOTY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

10.1 GWINT może od czasu do czasu łączyć Cię z treściami lub usługami podmiotów trzecich lub zawierać takie treści lub usługi. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje tych zewnętrznych witryny ani nie wiąże właścicieli tych witryn, dlatego zapoznaj się bezpośrednio z ich politykami prywatności.

10.2 Pewne usługi mogą wiązać się z interakcją z naszą siostrzaną spółką GOG (pamiętasz ja z wcześniejszych fragmentów tej Polityki Prywatności? Zajrzyj do ustępu 7.2 żeby sobie przypomnieć), lub potencjalnie innymi zaufanymi partnerami CD PROJEKT RED. Na przykład żeby zagrać w GWINTA, będziesz musiał(a) założyć konto GOG oraz, w zależności od urządzenia, może być konieczna instalacja i korzystanie z GOG Galaxy. Może być tak, że w tym celu będziemy musieli ujawnić pewne dane osobowe naszym zaufanym partnerom. Dane, którymi się dzielimy będą chronione ich polityką prywatności

W GWINCIE możesz znaleźć linki podmiotów trzecich, bądź my możemy Cię do nich skierować. Mogą one pobierać od Ciebie dane osobowe w oparciu o inne niż nasza polityki prywatności.
Upewnij się, że znasz ich postanowienia.

Świadczymy niektóre usługi za pośrednictwem naszej siostrzanej spółki GOG (która pomagała nam w stworzeniu GWINTA) – to wymaga dzielenia się z nią niektórymi danymi.

11. INNE SPRAWY

11.1 Miej na uwadze, że podlegamy różnym przepisom i możemy być zobowiązani ujawnić dane osobowe zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych lub innymi wymogami prawnymi.

11.2 Jeśli kiedykolwiek dojdzie do reorganizacji lub połączenia CD PROJEKT RED z innym podmiotem (przy czym to raczej mało prawdopodobne), możemy przekazać dane osobowe uczestniczącemu w tym procesie podmiotowi trzeciemu, który będzie chronił dane osobowe przynajmniej w takim stopniu, jak my na podstawie niniejszej Polityki Prywatności.

Może się tak zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić pewne dane osobowe na żądanie uprawnionych organów państwowych.

Nie obawiaj się! Niezależnie od jakichkolwiek reorganizacji, przejęć, itp., Twoje dane osobowe będą chronione w taki sam sposób jak obecnie.

12. TWOJE PRAWA

12.1 Masz prawo zażądać od nas, żebyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych dla celów marketingowych. Możesz zmienić swoje ustawienia e-mail w taki sposób, aby wycofać subskrypcję mailowych komunikatów.

12.2 Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy; masz prawo do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych z naszego systemu; a także poprawiania Twoich danych osobowych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione wysiłki, żeby spełnić Twoje żądania. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie zrobić tego, o co nas poprosisz, zostaniesz o tym poinformowany(a).

12.3 Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw bądź masz jakieś pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się z nami: legal@cdprojektred.com.

Przysługują Ci pewne prawe dotyczące tego, jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Wszelkie pytania co do tego kieruj na adres: legal@cdprojektred.com.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1 Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa bądź zmianę funkcjonalności GWINTA, przy czym postanowienia Umowy ulegną zmianie jedynie w niezbędnym zakresie i bez uszczerbku dla Twoich praw. W takim przypadku zmienioną Umowę udostępnimy online i postaramy się poinformować Cię o zmianach (poprzez wysłanie Ci informacji o zmianach w GWINCIE i prośbę o akceptację zmian).

13.2 Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia online. W tym okresie w razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu pod adresem: legal@cdprojektred.com.

13.3 Jeżeli nie wyrażasz zgody na te zmiany, niestety musimy prosić Cię o zaprzestanie korzystania z GWINTA. Mamy nadzieję, że to rozumiesz – aby GWINT działał prawidłowo, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z niego na takich samych zasadach. Z tego względu zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Możemy zmieniać tę Politykę Prywatności, ale jeśli to zrobimy, umieścimy zmienioną Politykę Prywatności online i przekażemy Ci informację poprzez GWINT (jej wejście w życie nastąpi po 30 dniach). Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zmian, skontaktuj się z nami.

14. UMOWA UŻYTKOWNIKA

14.1 Przypominamy, że nasza Umowa Użytkownika GWINTA (kiedy GWINT zostanie uruchomiony) będzie zawierała więcej informacji na temat tego jak od strony prawnej będzie funkcjonował GWINT.

Drobne przypomnienie o Umowie Użytkownika GWINTA.

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.
Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu