Umowa licencyjna użytkownika GWINT

Ostatnia aktualizacja 1 października 2023 r.

(wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.)

Na wstępie należy zaznaczyć, że zarówno GWINT, jak i niniejsza Umowa uległy pewnym istotnym zmianom. Z początkiem 2024 r. GWINT wejdzie w tryb serwisowy, który w niniejszej Umowie będziemy nazywać „Projektem GWINTfinity”. W trakcie trwania projektu GWINTfinity GWINT pozostanie dostępny dla graczy, ale nie planujemy wprowadzać do gry żadnej nowej zawartości, poprawek ani zmian. Z tego powodu, choć jest to mało prawdopodobne, po pewnym czasie GWINT może stać się niegrywalny na sprzęcie niektórych graczy lub po prostu przestanie płynnie działać. Chociaż obecnie nie planujemy zamknięcia serwerów GWINTA, chcemy jawnie zaznaczyć, że może się to zdarzyć w przyszłości – dołożymy wszelkich starań, aby poinformować graczy o takim zamknięciu ze 120-dniowym wyprzedzeniem. Przeczytaj całą Umowę, aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami odzwierciedlającymi sposób, w jaki GWINT będzie działał w projekcie GWINTfinity.

Omówienie:

1. W tym dokumencie znajdziesz prawne zasady dotyczące Gwinta i powiązanych produktów.
2. Udzielamy Ci nieprzenoszalnej licencji do dostępu oraz grania w Gwinta (ale wszelkie prawa do Gwinta pozostają przy CD PROJEKT RED).
3. Poniżej przedstawiamy pewne zasady, co możesz/czego nie możesz zrobić z Gwintem (np. nie używaj cheatów, bądź miły/a dla innych, nie psuj innym radości z gry).
4. Polityka Prywatności GWINTA wyjaśnia, jakie dane są zbierane aby umożliwić Ci dostęp do gry oraz jak są chronione. Nasze Zasady dotyczące Treści Fanowskich wyjaśniają, jakie rzeczy możesz robić z wykorzystaniem treści z Gwinta (np. fan arty, strony społecznościowe).

OK, tyle jeśli chodzi o wstęp. Witaj! Jesteśmy CD PROJEKT RED, a nasza spółka jest częścią grupy kapitałowej CD PROJEKT. Opracowaliśmy Gwinta, aby pomóc naszej zaufanej spółce-siostrze GOG sp. z o.o. (która również należy do grupy kapitałowej CD PROJEKT). Stworzyliśmy niniejszą Umowę Licencyjną Użytkownika Gwinta (w skrócie “Umowę"), żeby wyjaśnić, co z Gwintem możesz zrobić, a czego nie. Zredagowaliśmy niniejszą Umowę w najprostszy możliwy sposób, z kilkoma nieformalnymi krótkimi podsumowaniami, które, mamy nadzieję, pomogą Ci ją lepiej zrozumieć. Pamiętaj jednak proszę, że ważne, a, co za tym idzie, prawnie wiążące, jest pełne brzmienie tekstu.

Tekst pełny

Krótkie podsumowanie

1. PRZEDMIOT NINIEJSZEJ UMOWY

1.1 Niniejszy dokument stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a CD PROJEKT S.A., (dalej „CD PROJEKT RED", ponieważ CD PROJEKT RED jest studiem produkującym gry wideo, które formalnie jest częścią spółki CD PROJEKT S.A.). Nasza siedziba znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 74; 03-301 Warszawa, Polska. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do naszej gry wideo Gwint, zarówno do trybu multiplayer, jak i kampanii singleplayer, wszelkich kluczy do gry lub kodów dających dostęp do niej lub jakiejkolwiek jej części, Wirtualnych Towarów Gwint i Wirtualnej Waluty (zdefiniowanych poniżej), turniejów i rozgrywek esportowych, wszelkich oficjalnych towarów i usług związanych z Gwintem, usług obsługi klienta oraz wsparcia technicznego, kont użytkownika a także oficjalnych forów, stron wiki, blogów i usług serwisów społecznościowych (łącznie zwanych w skrócie „Gwint"). Niniejsza Umowa zaczyna Cię obowiązywać, kiedy pobierzesz, zainstalujesz Gwinta lub zaczniesz z niego korzystać. Jeżeli się nie zgadzasz z jej postanowieniami, prosimy, nie korzystaj z Gwinta.

Niniejsza Umowa dotyczy tylko Gwinta.. Żeby było jasne: ogólna Umowa Użytkownika CD PROJEKT RED NIE dotyczy Gwinta.

Uwaga: zapoznaj się również z naszymi Zasadami dotyczącymi Treści Fanowskich oraz Polityką Prywatności Gwinta, które również Cię obowiązują, jeśli grasz w Gwinta.

Niniejszy dokument wyjaśnia czym jest Gwint i jak możesz go używać. Dla ułatwienia w dokumencie umieściliśmy krótkie, nieformalne podsumowanie tych warunków. Jednak pamiętaj, że prawnie wiążąca jest pełna wersja tekstu.

Niniejsza umowa dotyczy wyłącznie GWINTA. Nasze inne gry (np. Wiedźmin) mają swoje własne zasady. Jeśli chcesz grać w Gwinta, upewnij się, że przeczytałeś również Zasady dotyczące Treści Fanowskich oraz Politykę Prywatności Gwinta (linki do nich znajdziesz po lewej stronie).

2. SPECJALNA UWAGA DOTYCZĄCA MAŁOLETNICH

Jeśli masz 18 lat – zapraszamy do grania w Gwinta! Jeżeli jesteś pomiędzy 16. a 18. rokiem życia, zanim zaczniesz korzystać z Gwinta Twój rodzic lub opiekun musi zapoznać się z Umową i zaakceptować ją w Twoim imieniu (z tego względu, że osoby poniżej określonego wieku nie mogą zawierać umów, takich jak niniejsza Umowa), a następnie powinien nadzorować Twoje korzystanie z Gwinta. Przed pobraniem gry możliwe jest zapoznanie się z ograniczeniami wiekowymi dla Gwinta. Niestety, jeśli nie ukończyłeś/łaś 16 lat, nie możesz pobrać, grać lub w inny sposób korzystać z Gwinta.

Gwint jest grą przeznaczoną dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, żeby korzystać z Gwinta, musisz uzyskać zgodę rodzica/opiekuna. Nie jest to nasz wymóg – wynika to z przepisów prawa.

3. KORZYSTANIE Z GWINTA

3.1 Choć może się to wydawać dziwne, skoro w Gwinta można grać za darmo - nadal potrzebujesz do tego naszej zgody! Dlatego CD PROJEKT RED udziela Ci osobistej, ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na wyświetlanie, oglądanie, pobieranie, instalowanie, granie i korzystanie z Gwinta na autoryzowanych platformach/urządzeniach. Licencja nie pozwala Ci na udzielenie sublicencji (więc nie możesz jej dać, “sprzedać", pożyczyć, darować, przenieść, sublicencjonować bądź w inny sposób przekazać komuś innemu) i nie przenosi na Ciebie żadnych praw do Gwinta.

Dzięki udzielonej przez nas licencji, możesz korzystać z Gwinta do woli. Z punktu widzenia prawnego, gra nadal należy do nas, ale w praktyce nie ogranicza to w żaden sposób Twojej możliwości grania w nią.

4. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

4.1 Wymagane konto użytkownika. Aby grać w Gwinta na PC musisz posiadać konto użytkownika GOG. Ponadto musisz skorzystać z systemu dystrybucyjnego GOG Galaxy (lub konta Steam, jeśli chcesz grać na Steam) aby pobrać i zainstalować grę. Miej na uwadze, że usługi GOG i Steam mają własne regulaminy. Zasady dotyczące grania na platformach mobilnych opisaliśmy w punkcie 19 poniżej.

4.2 Ochrona konta użytkownika. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za bezpieczeństwo swojego konta i działania wykonywane przy jego użyciu. W szczególności dbaj o bezpieczeństwo swojego hasła! W celu ochrony Gwinta GOG zastrzega sobie prawo do niezarejestrowania użytkownika lub zablokowania mu dostępu do Gwinta, jeżeli użytkownik będzie naruszał tę Umowę bądź inne regulaminy, do których niniejsza Umowa się odnosi.

Żeby móc grać w Gwinta na PC, konieczne będzie skorzystanie z konta użytkownika GOG. Jeżeli chcesz grać na platformie mobilnej, zajrzyj do punktu 19 poniżej.

5. MINIMALNE WYMAGANIA I MONITOROWANIE

5.1 Minimalne wymagania. Gwint ma określone minimalne wymagania w zależności od wybranego urządzenia lub systemu. Upewnij się przed pobraniem gry, że Twój system spełnia te wymagania! Aby grać w Gwinta online musisz mieć także dostęp do Internetu. Gwint nie zawiera żadnych zabezpieczeń DRM.

5.2 Monitorowanie. W celu zapobiegania oszukiwaniu i innym działaniom zabronionym w ustępie 8 poniżej, jak też w celu ochrony integralności Gwinta oraz egzekwowania Umowy, CR PROJEKT RED może korzystać z oprogramowania przeciwdziałającego oszustwom lub innego oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu lub towarzyszących urządzeniach/urządzeniach peryferyjnych w trakcie Twojego korzystania z Gwinta.

W zależności od tego, na jakim urządzeniu będziesz grać w Gwinta i z jakiego systemu operacyjnego będziesz korzystać, Gwint może mieć różne minimalne wymagania. Sprawdź je zanim zaczniesz korzystać z gry.

Chcemy, żeby gra w Gwinta wszystkim dawała radość. Z tego względu być może wprowadzimy narzędzia/oprogramowania przeciwdziałające oszustwom.

6. ŁATKI, AKTUALIZACJE I ZMIANY

6.1 Nasze prawo do wprowadzania poprawek, aktualizacji i zmian w GWINCIE. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek, aktualizacji i zmian w GWINCIE w miarę upływu czasu (na przykład w celu dodania lub usunięcia funkcji, rozwiązania problemów z oprogramowaniem lub zbalansowania rozgrywki czy dostosowania ekonomii gry), co może skutkować obowiązkowymi i/lub automatycznymi aktualizacjami (starsze, zaktualizowane wersje gry mogą z czasem stać się bezużyteczne). Tak, może to ostatecznie oznaczać osłabienie kart – jest to sposób na zachowanie aktualności gry. W ramach tych poprawek, aktualizacji lub zmian możemy być zmuszeni do nałożenia ograniczeń na niektóre funkcje gry lub usunięcia/ograniczenia do nich dostępu (bez uprzedzania o tym fakcie i bez ponoszenia odpowiedzialności). Prawa te pozwolą nam upewnić się, że GWINT będzie działał wydajnie. Należy pamiętać, że wraz z wprowadzeniem projektu GWINTfinity nie planujemy wdrażać żadnych poprawek, aktualizacji ani zmian innych niż zmiany automatyczne opisane poniżej. Z tego powodu po pewnym czasie GWINT może stać się niegrywalny na sprzęcie niektórych graczy lub na nowszym sprzęcie czy systemach operacyjnych albo może działać mniej płynnie.

6.2 Automatyczne zmiany w balansie. W ramach projektu GWINTfinity wprowadzamy automatyczny sposób balansowania gry poprzez głosowanie społeczności. Co jakiś czas gracze będą mieli szansę zagłosować na konkretną zmianę w balansie istniejących kart. Po zakończeniu głosowania zmiany z największą liczbą głosów zostaną automatycznie wprowadzone do GWINTA. Szczegółowe informacje na temat tego mechanizmu można znaleźć tutaj. Chociaż zakładamy, że proces ten będzie w pełni zautomatyzowany, zastrzegamy sobie prawo do ingerowania w te zmiany lub całkowitego zatrzymania mechanizmu, jeśli będzie to konieczne do zapewnienia sprawnego działania GWINTA, na przykład jeśli zmiany będą miały negatywny wpływ na balans gry lub będą wprowadzać błędy.

Chociaż nie planujemy wprowadzać żadnych aktualizacji ani poprawek podczas trwania Projektu GWINTfinity, możemy wprowadzać poprawki, aktualizacje lub zmiany w sposobie działania GWINTA, jeśli będzie to konieczne do zapewnienia wydajności gry. Może to spowodować, że GWINT stanie się niegrywalny na niektórych urządzeniach lub systemach operacyjnych lub będzie działał mniej płynnie. Automatyczne zmiany w balansie GWINTA, na które głosowała społeczność, będą wprowadzane okresowo za pomocą automatycznego mechanizmu.

7. WŁASNOŚĆ ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1 Własność Gwinta. Gwint, w tym (lecz nie wyłącznie) jego elementy wizualne, postacie, fabuła, przedmioty, muzyka, szata graficzna, oprogramowanie, interfejs użytkownika, wygląd, mechanika gry, gameplay, audio, wideo, tekst, układ graficzny, bazy danych, dane, wszelka inna treść oraz Prawa Własności Intelektualnej (zdefiniowane poniżej), a także inne przysługujące zgodnie z prawem prawa do ich wykorzystania, są własnością CD PROJEKT RED lub też są przedmiotem licencji udzielonej CD PROJEKT RED przez osoby trzecie. O ile nie wskazano inaczej w niniejszej Umowie, wszystkie prawa do Gwinta są zastrzeżone. Nie udzielamy pozwolenia na korzystanie z jakiejkolwiek części Gwinta w inny sposób niż dozwolony na mocy niniejszej Umowy.

7.2 “Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy marek, logosy renomę, inne oznaczenia handlowe, nazwy handlowe, firmy, domeny, wzory użytkowe, prawa do baz danych, patenty, wzory przemysłowe, know-how, tajemnice przedsiębiorstwa i informacje poufne, prawa osobiste, prawa do wizerunku, prawa pokrewne, prawa do rozpowszechniania, najmu, użyczania, nadawania i inne prawa własności intelektualnej i prawa do korzystania o takim samym lub podobnym charakterze, które mogą teraz lub w przyszłości istnieć w jakimkolwiek miejscu na świecie, w każdym przypadku niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, bądź czy w ogóle podlegają rejestracji, jak również prawa wynikające ze zgłoszeń przed dokonaniem rejestracji przez odpowiedni organ oraz nabyte prawa przed dokonaniem zmiany w odpowiednich rejestrach.

7.3 Własność osób trzecich. CD PROJEKT RED szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w Gwincie lub z jego wykorzystaniem, skontaktuj się z nami pod adresem legal@cdprojektred.com.

Gwint należy do CD PROJEKT RED. Chcemy, aby wszyscy się nim cieszyli pamiętając o tym, aby respektować nasze prawa.

8. ZASADY KORZYSTANIA Z GWINTA

Pamiętaj, że żeby móc korzystać z Gwinta musisz przestrzegać zasad opisanych w tym dokumencie, w tym (lecz nie wyłącznie) poniższych. Pamiętaj, że szczególne zezwolenia mogą znajdować się w naszych Zasadach dotyczących Treści Fanowskich. Zapoznaj się uważnie z poniższymi zasadami, gdyż ich naruszenie (w szczególności tych odnoszących się do oszukiwania), może zostać uznane za rażące naruszenie Umowy, co może skutkować wyłączeniem lub zawieszeniem dostępu do Gwinta. W szczególnie rażących przypadkach zachowujemy prawo do zakazania Ci dostępu do Gwinta w przyszłości. Oto zasady:

1. Rozrywka. Korzystaj z Gwinta wyłącznie dla własnej rozrywki, a nie dla jakiegokolwiek celu komercyjnego lub politycznego, chyba że wyraźnie zezwalamy na to w naszych Zasadach dotyczących Treści Fanowskich.
2. Ograniczony dostęp. Nie próbuj kopiować, wynajmować, sprzedawać, użyczać, sublicencjonować, dystrybuować, rozpowszechniać i publicznie udostępniać Gwinta, Wirtualnej Waluty, Wirtualnych Towarów, danych swojego konta oraz nie używaj jakichkolwiek praw przysługujących Ci na podstawie niniejszej Umowy od nas lub jakiejkolwiek osobie trzeciej w inny sposób, niż wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszej Umowy.
3. Niewłaściwe użytkowanie. Nie wolno Ci modyfikować, łączyć, dystrybuować, tłumaczyć, stosować inżynierii wstecznej, podejmować prób uzyskania lub wykorzystania kodu źródłowego, dekompilować lub demontować Gwinta, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez właściwe przepisy prawa.
4. Hakowanie/griefowanie. Nie wolno Ci hakować, uszkadzać, griefować (celowo szkodzić innym), lub nadużywać Gwinta, usług, bądź produktów, gier, jak również naruszać praw i dóbr osobistych innych użytkowników Gwinta, członków społeczności graczy oraz personelu CD PROJEKT RED lub GOG.
5. Oszukiwanie. Nie wolno Ci tworzyć, wykorzystywać, udostępniać lub rozpowszechniać cheatów, exploitów, oprogramowania automatyzacyjnego, robotów, botów, modów, haków, pająków, oprogramowania szpiegującego, skryptów, trainerów, narzędzi do ekstrakcji lub innego oprogramowania oddziałującego bądź wpływającego na Gwinta w jakikolwiek sposób (w szczególności jakichkolwiek nieautoryzowanych programów osób trzecich, które przechwytują, emulują lub przekierowują jakąkolwiek komunikację pomiędzy CD PROJEKT RED, GOG lub ich partnerów a Gwintem, lub jakichkolwiek nieautoryzowanych programów osób trzecich, które gromadzą informacje o Gwincie poprzez odczytywanie sektorów pamięci używanych przez Gwinta do przechowywania informacji). Nie próbuj wykorzystywać ewentualnych błędów w oprogramowaniu. Przypominamy Ci o poważnych konsekwencjach oszukiwania (patrz ustęp 8 powyżej).
6. Nadużycie konta. Nie wolno Ci współdzielić, “kupować", “sprzedawać", przenosić, darować, pożyczać, kraść ani sprzeniewierzać kont użytkowników lub kluczy/kodów dostępu (my pozostajemy ich właścicielami,). Jeśli obawiasz się, że któraś z tych rzeczy przydarzyła się Tobie, skontaktuj się z obsługą klienta CD PROJEKT NA https://playgwent.com/contact-support.
7. Power-levelowanie. Nie wolno Ci korzystać z usług innych graczy lub świadczyć na rzecz innych graczy usług wewnątrz gry, takich jak power-levelling, boosting czy ladder-climbing, niezależnie od tego, czy dana usługa miałaby być świadczona za wynagrodzeniem (w prawdziwych pieniądzach bądź w innej formie), czy nie.
8. Zakaz reklamy. Nie wolno Ci wykorzystywać Gwinta do reklamy, promocji, spamu produktów lub usług osób trzecich, do wysyłania niezamawianych wiadomości handlowych, lub do świadczenia jakichkolwiek usług komercyjnych, nie wolno Ci również podejmować działań wskazanych wyżej w ramach Gwinta.
9. Usługi CD PROJEKT RED i GOG. Nie wolno Ci celowo uniemożliwiać lub przeszkadzać w świadczeniu usług GOG lub CD PROJEKT RED, takich jak obsługa klienta czy wsparcie techniczne, lub podszywać się pod personel GOG lub CD PROJEKT RED.
10. Ingerowanie w pracę serwerów. Nie wolno Ci ingerować lub zakłócać pracy oprogramowania sieciowego lub serwerów GOG, CD PROJEKT RED lub osób trzecich, w tym poprzez tunelowanie, ataki typu code injection lub code insertion, denial of service, modyfikowanie lub zmianę oprogramowania, używanie innego podobnego oprogramowania razem z oprogramowaniem GOG, CD PROJEKT RED, poprzez emulację protokołów, lub przez stworzenie lub korzystanie z prywatnych serwerów lub analogicznych usług dotyczących Gwinta.
11. Dostęp do serwerów. Nie wolno Ci uzyskiwać dostępu lub podejmować próby uzyskania dostępu do przestrzeni w Gwinta bądź na serwerach Gwinta, które nie zostały przeznaczone do publicznego korzystania.
12. Data mining. Nie wolno Ci przechwytywać, eksplorować bądź w innych sposób zbierać danych lub informacji z Gwinta przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania osób trzecich.
13. Konta i treści wirtualne. Wolno Ci korzystać z konta użytkownika, Wirtualnych Towarów i Wirtualnej Waluty (zdefiniowanych poniżej) jedynie w celu, do którego zostały przeznaczone.
14. Nadawanie/organizowanie/wydarzenia. Możesz nadawać, publicznie wykonywać bądź streamować Gwinta, organizować wydarzenia, zawody, turnieje czy rozgrywki ligowe w Gwinta albo być gospodarzem takich rozgrywek, jeśli jest to dozwolone na podstawie Wytyczne dot. turniejów społeczności Zasad dotyczących Treści Fanowskich (które pozwalają na działania niekomercyjne – szczegółowe informacje pod linkiem) oraz innych zasad dotyczących wydarzeń/turniejów Gwinta, które tutaj zawarto.
15. Nazwy/znaki towarowe. Nie wolno Ci wykorzystywać “CD PROJEKT RED", „GOG.com", „GOG Galaxy", “Gwint" lub jakichkolwiek innych nazw, logosów, znaków lub znaków towarowych grupy CD PROJEKT dla jakichkolwiek niedozwolonych prawem celów.
16. Treści naruszające prawo. Nie rób niczego w powiązaniu z Gwintem, co naruszałoby prawa autorskie, patenty, tajemnice przedsiębiorstwa, prawo do prywatności, prawo do wizerunku lub inne prawa osób trzecich.
17. Złośliwy kod. Nie publikuj ani nie wgrywaj żadnych plików zawierających złośliwy kod, w tym wirusów, oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, świadomie uszkodzonych danych lub jakichkolwiek innych plików zawierających złośliwy kod lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić lub ingerować w działanie Gwinta.
18. Ograniczenia geograficzne/regionalne. Korzystając z Gwinta przestrzegaj wszelkich znajdujących zastosowanie ograniczeń geograficznych i regionalnych, językowych bądź opartych na lokalizacji.
19. Bądź miły! Nie rób niczego co mogłoby mieć charakter rasistowski, ksenofobiczny, seksistowski, dyskryminujący, zniesławiający lub w inny sposób obraźliwy lub niezgodny z prawem. To dotyczy w szczególności jakiekolwiek komunikacji z innymi użytkownikami. Nie psuj innym radości z rozgrywki swoim niesportowym lub w inny sposób nieadekwatnym zachowaniem. Trzeba grać fair i być miłym dla innych!

Poniżej znajduje się kilka przykładów rzeczy, których prosimy, abyś nie robił/a względem Gwinta. W skład tej listy wchodzi m. in. oszukiwanie. Oszukiwanie to zło.

9. TREŚĆ POCHODZĄCA OD UŻYTKOWNIKA I TREŚĆ FANOWSKA

9.1 Treść Pochodząca od Użytkownika. Gwint może umożliwiać Ci dzielenie się treścią wewnątrz gry (np. dzielenie się tekstem, zdjęciami czy linkami z innymi użytkownikami) – będziemy to nazywali „Treścią Pochodzącą od Użytkownika".

Zauważ, że czym innym jest Twoja twórczość bazująca na materiałach pochodzących z Gwinta (więcej na ten temat w ustępie „Treść Fanowska" poniżej). Jeśli będziesz dzielić się Treścią Pochodzącą od Użytkownika, robisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność. CD PROJEKT RED ma prawo (ale nie obowiązek) do sprawdzenia i usunięcia wszelkich niestosownych lub niezgodnych z prawem Treści Pochodzących od Użytkownika. Dla jasności: CD PROJEKT RED nie bierze na siebie odpowiedzialności za Treści Pochodzące od Użytkownika. Umieszczając Treść Pochodzącą od Użytkownika w Gwincie utrzymujesz prawa przy sobie, ale żebyśmy mogli ją transmitować przez Gwinta potrzebujemy, żebyś nam udzielił/a nam do niej pewnych praw. Co za tym idzie, udostępniając Treść Pochodzącą od Użytkownika za pośrednictwem Gwinta, udzielasz nam niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielania dalszych licencji na korzystanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, tworzenie utworów zależnych, dystrybuowanie, przekazywanie, komunikowanie oraz publiczne wyświetlanie/przedstawianie Treści Pochodzącej od Użytkownika w związku z Gwintem.

9.2 Treść Fanowska. Zasady i informacje dotyczące treści tworzonych przez społeczność Gwinta, tworzenia rzeczy związanych z Gwintem, takich jak fan arty, strony internetowe, blogi, filmiki/streamy/Let’s Plays, czy też organizacji wydarzeń/turniejów znajdują się w Zasadach dotyczących Treści Fanowskich.

Jeśli dzielisz się treścią przez Gwinta (np. wysyłasz linki), robisz to na swoją odpowiedzialność. Upewnij się, że nie narusza ona żadnych praw osób trzecich.

Aby dowiedzieć się, na jakich warunkach możesz tworzyć świetne rzeczy przy użyciu materiałów z Gwinta (np. strony społecznościowe albo Let’s Play) – zapoznaj się z Zasadami dot. Treści Fanowskich.

10. WIRTUALNA WALUTA I WIRTUALNE TOWARY

10.1 Jak korzystać z wirtualnych przedmiotów i wirtualnej waluty. GWINT umożliwia nabywanie wirtualnych, cyfrowych przedmiotów i treści w grze, w tym między innymi pakietów kart GWINTA, ulepszeń w grze, przedmiotów kosmetycznych, kampanii i innych treści do pobrania („Wirtualne towary”). Gracz może nabyć wedle naszego uznania określone Wirtualne towary za pieniądze „ze świata rzeczywistego” lub wirtualne waluty, takie jak „złoto” (które można zdobyć, grając w grę) i/lub „fragmenty kart” (które można zdobyć za pośrednictwem systemu wytwarzania w grze GWINT i/lub również grając w grę) lub „pył meteorytowy” (który można nabyć za pieniądze „ze świata rzeczywistego” i/lub zdobyć wykonując określone zadania w grze) (będziemy określać je łącznie jako „Wirtualna waluta”). Tylko użytkownicy GWINTA mogą korzystać z Wirtualnych towarów oraz Wirtualnej waluty.

10.2 Płatności i zwroty. Wszelkie zakupy treści dokonane w GWINTowym sklepie w grze lub w sklepie platformy, za pomocą której uzyskujesz dostęp do GWINTA, będą podlegać warunkom danej platformy. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami, a także z prawami obowiązującymi w danej jurysdykcji oraz o przestrzeganie ich w przypadku chęci uzyskania zwrotu pieniędzy. Podczas trwania Projektu GWENTfinity zastrzegamy sobie prawo do odmowy przywrócenia jakichkolwiek Wirtualnych towarów lub Wirtualnej waluty, które nie zostały zakupione za „prawdziwe” pieniądze.

10.3 Wymagania prawne. Wirtualne Towary i Wirtualna Waluta są jedynie cyfrowymi przedmiotami, nie mającymi w rzeczywistym świecie jakiejkolwiek wartości pieniężnej ani postaci materialnej, nie mogą więc być „sprzedane", „kupione", podarowane, przeniesione lub odzyskane, bez względu na to, czy następowałoby to w zamian za inne Wirtualne Towary, Wirtualną Walutę, prawdziwe pieniądze, towary, usługi lub przedmioty o określonej wartości pieniężnej. Obrót Wirtualnymi Towarami i Wirtualną Walutą jest zabroniony (chyba że w Gwincie znajduje się jednoznaczna informacja, że jest inaczej). Uzyskane przez Ciebie prawo do korzystania z Wirtualnych Towarów i Wirtualnej Waluty ogranicza się do ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, nie podlegającej przeniesieniu ani dalszemu licencjonowaniu, odwołalnej – w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie - licencji na korzystanie z Wirtualnych Towarów i Wirtualnej Waluty wyłącznie dla celu osobistej rozrywki i niekomercyjnego użytku, wyłącznie w ramach Gwinta. Nie przysługuje Ci żadne prawo własności, prawo majątkowe lub inny tytuł prawny do Wirtualnych Towarów lub Wirtualnej Waluty; prawa do nich przysługują wyłącznie CD PROJEKT RED. CD PROJEKT RED zastrzega sobie prawo, NA ŻĄDANIE ODPOWIEDNIEJ PLATFORMY, do wycofania, zmiany lub poprawienia Wirtualnych Towarów bądź transakcji w Wirtualnej Walucie bądź innych spraw z tym związanych, jeśli będzie to konieczne dla ochrony Gwinta bądź w celu wykonywania niniejszej Umowy.

10.4 Limity. W celu ochrony Gwinta i użytkowników Gwinta, a także aby zapobiegać oszustwom, CD PROJEKT RED może ustalać limity w zakresie nabywania Wirtualnych Towarów i Wirtualnej Waluty (w tym limity dotyczące transakcji oraz stanów konta).

10.5 Wygaśnięcie. Wirtualne Towary i Wirtualna Waluta nie wygasają, ale zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian lub poprawek. Nie jesteśmy zobowiązani dostarczać Ci Wirtualnych Towarów i Wirtualnej Waluty.

10.6 Wirtualne Towary/Waluta mogą ulegać zmianie. To, że w danym momencie proponujemy Ci możliwość kupna Wirtualnych Towarów lub Wirtualnej Waluty nie oznacza, że ta oferta będzie obowiązywała również w przyszłości. Zakres, zróżnicowanie i typy dostępnych Wirtualnych Towarów i Wirtualnej Waluty mogą ulec zmianie w każdym czasie. Istnieje możliwość zarządzania, regulowania, kontroli, modyfikowania i usuwania Wirtualnej Waluty i Wirtualnych Towarów jeżeli będzie to konieczne dla dalszego funkcjonowania Gwinta lub z innych uzasadnionych powodów. Postaramy się w rozsądny sposób poinformować Cię o każdej takiej zmianie oraz wyjaśnić jej przyczynę. Ponadto możemy wedle własnego uznania całkowicie i bezterminowo wycofać wszelkie oferty oraz dostęp do wszystkich Wirtualnych towarów i Wirtualnej waluty. W miarę możliwości postaramy się powiadomić użytkownika z co najmniej sześćdziesięciodniowym (60) wyprzedzeniem o wycofaniu wszystkich Wirtualnych towarów i Wirtualnej waluty, publikując stosowną informację na stronie playgwent.com.

10.7 Rzadkość kart. Paczki kart Gwint (beczki z kartami) zawierają karty różnych kategorii (zwykłe, rzadkie, epickie, legendarne) zgodnie z następującym prawdopodobieństwem:

a) Każda beczka zawiera co najmniej jedną rzadką kartę.
b) jedna karta epicka znajduje się średnio w co piątej beczce.
c) jedna karta legendarna znajduje się średnio w co dwudziestej beczce.


Możesz kupować np. pakiety kart albo nowe elementy kampanii. Pamiętaj o tym, że chociaż te przedmioty ładnie się błyszczą i bardzo się przydają w grze, to nie mają one jednak rzeczywistej wartości pieniężnej. Prosimy, nie próbuj sprzedawać tych rzeczy innym graczom ani kupować ich od nich. Pamiętaj, że możemy wycofać oferty i znieść dostępność dowolnej zawartości wirtualnej, więc w przyszłości możesz nie być w stanie zakupić niektórych towarów.

Jeśli kupujesz przedmioty lub walutę wirtualną za pośrednictwem wybranej platformy, zastosowanie ma regulamin tej platformy.

11. GWINTOWE WYDARZENIA ESPORTU

11.1 Przygotowaliśmy dodatkowy zbiór zasad (który nazywamy Oficjalnym Regulaminem GWENT Masters”), który przed wprowadzeniem Projektu GWINTfinity miał zastosowanie do wszystkich wydarzeń i turniejów e-sportowych GWINTA. Chociaż oficjalne wydarzenia i turnieje e-sportowe GWINTa nie będą już organizowane, chcemy zachować Oficjalny Regulamin GWENT Masters jako punkt odniesienia dla naszych Wytycznych dot. turniejów społeczności . Regulaminu należy przestrzegać w przypadku organizowania Turnieju społeczności GWINTA. Pamiętaj, że nasza Umowa licencyjna użytkownika GWINTA, Polityka Prywatności GWINTA i Polityka Prywatności CD PROJEKTU również będą miały zastosowanie do takiego Turnieju.

Przygotowaliśmy odrębny regulamin, który obowiązywał dotychczas podczas naszych wydarzeń i turniejów e-sportowych GWINTA, który znajdziesz tutaj). Niektóre z tych zasad mogą Cię nadal obowiązywać, jeśli planujesz zorganizować nieoficjalny Turniej społeczności – zobacz Wytyczne dot. turniejów społeczności .

12. INFORMACJE ZWROTNE

12.1 W GWINCIE opinie graczy mają znaczenie. Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem https://playgwent.com/contact-support. Nie bylibyśmy jednak działem prawnym, gdybyśmy nie zawarli w umowie żadnego zastrzeżenia, prawda? Jeśli zdecydujesz się z nami skontaktować, pamiętaj, że mamy prawo nie wykorzystać lub nie zaakceptować sugestii graczy, a jeśli wcielimy dany pomysł do gry, nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do wynagrodzenia użytkownika finansowo (lub w jakikolwiek inny sposób).

Ponadto, jeśli czasami coś pójdzie nie tak z rozgrywką, CD PROJEKT RED może poprosić o przesłanie raportu crash log w celu ulepszenia kodu gry na przyszłość. Raporty te mogą zawierać pewne dane osobowe (więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności CD PROJEKT RED).

Lubimy otrzymywać feedback od użytkowników – dzięki! Jednocześnie, nie bądźcie rozczarowani, jeśli z niego nie skorzystamy. Nie oznacza to, że nie doceniamy Waszego wysiłku.

Jeśli cokolwiek nie działa tak jak powinno (oby nie!), możemy poprosić Cię o przesłanie raportu błędów, abyśmy mogli ulepszać dla Ciebie grę na przyszłość.

13. TREŚCI OSÓB TRZECICH I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

13.1 Gwint może zawierać linki do stron internetowych lub treści osób trzecich. Możesz również uzyskać dostęp do Gwint za pośrednictwem różnych platform i urządzeń. Decyzja o skorzystaniu z nich należy wyłącznie do Ciebie – nie możemy obiecać, że będą działały, jaki będzie ich wygląd, ani że będą darmowe. Urządzenia/platformy naszych partnerów mogą podlegać ich własnym regulaminom, których przestrzeganie jest Twoim obowiązkiem. Nasi partnerzy mogą również oferować dodatkowe funkcjonalności do Gwinta (takie jak cyfrowe portfele) – ponownie, jest to sprawa wyłącznie między nimi a Tobą.

Jeśli klikasz na link, który przenosi Cię poza nasze małe królestwo = nie możemy się już dalej o Ciebie troszczyć.

14. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1 Nasze gwarancje. Gwarantujemy, że: (i) mamy prawo zawrzeć niniejszą Umowę i udzielić użytkownikowi licencji na korzystanie z GWINTA w sekcji 3; (ii) z należytą starannością podejdziemy do GWINTA i kwestii korzystania z niego przez użytkownika (w zakresie Projektu GWINTfinity, jak wyjaśniono w Opisie) oraz (iii) dołożymy należytych starań, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa podczas wykonywania naszych zobowiązań wobec użytkownika, które wynikają z niniejszej Umowy.

14.2 Twoje oświadczenia. Niniejszym oświadczasz, że jesteś uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy i będziesz przestrzegać w pełni jej postanowień. Oświadczasz również, że jakiekolwiek Treści Pochodzące od Użytkownika transmitowane przez Ciebie poprzez Gwinta nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto oświadczasz, że nie będziesz korzystać z Treści Pochodzących od Użytkownika, które są niezgodne z prawem, niedozwolone, obraźliwe, wulgarne, naruszające prywatność innych osób, zawierające groźby, zniesławiające, nienawistne bądź rasistowskie, ani przekazywać ich innym osobom.

Składamy prawnie wiążące obietnice (zwane oświadczeniami) co do Gwinta, np. że dołożymy uzasadnionej dbałości co do ich używania przez Ciebie.

15. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE UMOWY

15.1 Twoje prawo do rozwiązania Umowy. Możesz w dowolnym czasie rozwiązać niniejszą Umowę poprzez całkowite zaprzestanie korzystania z Gwinta. Rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na już istniejące prawa i zobowiązania każdej ze stron.

15. 2 Nasze prawo do rozwiązania. Jeżeli rażąco naruszysz postanowienia niniejszej Umowy, zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zawieszenia Ci dostępu do gry (wypowiedzenia tej umowy). Przez naruszenie istotnych postanowień Umowy rozumiemy poważne naruszenie, które może wywołać znaczną szkodę dla CD PROJEKT RED, GOG lub dla innych użytkowników Gwinta, jak również, w tym, w szczególności, naruszenie postanowień reguł określonych w ustępie 8 powyżej (np. zakaz oszukiwania lub nadużywania konta).

Jeżeli anulujemy lub zawiesimy Ci dostęp do konta zgodnie z niniejszymi postanowieniami, podejmiemy stosowne starania w celu skontaktowania się z Tobą i wyjaśnienia przyczyn anulowania lub ograniczenia dostępu i wskazania, co (jeśli w ogóle) możesz w związku z tym zrobić. Anulowanie lub zawieszenie wiąże się z utratą dostępu do Wirtualnych Towarów i Wirtualnej Waluty.

15.3 Zamknięcie GWINTA. Po wprowadzeniu Projektu GWINTfinity, choć jest to mało prawdopodobne, po pewnym czasie GWINT może stać się niegrywalny. Jeśli będziemy musieli zamknąć GWINTA na stałe (nie z powodu naruszeń użytkowników lub tymczasowych problemów) na określonej platformie lub na wszystkich platformach, postaramy się powiadomić o tym fakcie użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej stu dwudziestu (120) dni, publikując stosowną informację na stronie playgwent.com. W takim przypadku nie będziemy mieć żadnych przyszłych zobowiązań wobec użytkownika (nie ma to wpływu na żadne wcześniejsze zobowiązania).

Możesz rozwiązać tę Umowę poprzez samo zaprzestanie korzystania z Gwinta.

Jeżeli poważnie naruszysz tę Umowę, możesz stracić dostęp do Gwinta (czasowo lub permanentnie).

Jeśli będziemy musieli zamknąć GWINTA, postaramy się poinformować o tym użytkowników z wyprzedzeniem.

16. SIŁA WYŻSZA

16.1 Żadna ze Stron nie odpowiada względem drugiej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w całości lub części, spowodowanych Siłą Wyższą.

“Siła Wyższa" oznacza każdą okoliczność uniemożliwiającą stronie spełnienie zobowiązania, która wynika lub może być przypisana działaniom, zdarzeniom, przeoczeniom lub wypadkom pozostającym poza rozsądną kontrolą danej strony, w tym, w szczególności, takie jak strajk, lokaut lub inne spory pracownicze (inne niż spór dotyczący personelu danej strony), wypadek atomowy lub wypadku losowy, wojna lub akt terroru, zamieszki, rozruchy, wandalizm (z wyłączeniem szkód wywołanych przez personel strony bądź jej podwykonawców), zmiana przepisów lub decyzja administracyjna, spór pracowniczy pracowników dostawców energii elektrycznej, awaria urządzenia technicznego, działania hakerskie, denial of service lub inny atak informatyczny, działanie wirusa komputerowego lub podobnej technologii, pożar, powódź, burza, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez dostawcę lub podwykonawcę.

W razie niemożliwych do przewidzenia okoliczności będących poza Twoją lub naszą kontrolą (wojny, trzęsienia ziemi, wielkiej powodzi, ataku obcych, Godzilli, itp. – ok, z tymi dwoma ostatnimi to żartujemy), nie będziemy względem siebie odpowiadać za to, że np. gra nie będzie funkcjonować lub że niektóre jej funkcjonalności będą wyłączone.

17. PRAWO WŁAŚCIWE

17.1 Ty i my zgodnie postanawiamy, że Twoje korzystanie z Gwinta, niniejsza Umowa oraz wszelkie kwestie z nich wynikające będą regulowane przez prawo polskie, a wszelkie spory z nimi związane zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskich sądów. W przypadku każdego sporu wynikającego z niniejszej Umowy, strona wygrywająca będzie uprawniona do uzyskania należnych jej kosztów procesu.

Wszelkie prawne kwestie/skargi/roszczenia wynikające z tej Umowy podlegają prawu polskiemu w odniesieniu do wszystkich użytkowników korzystających z gry w Polsce.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

18.1 Jeżeli masz wątpliwości lub problemy z naszymi usługami, mamy nadzieję, że uda się je szybko i polubownie rozwiązać poprzez support dostępny na playgwent.com/contact-support. Niemniej jednak rozumiemy, że od czasu do czasu może pojawić się trudniejszy do rozstrzygnięcia spór prawny. W tym ustępie wyjaśniamy, co dzieje się w przypadku takiego sporu.

18.2 Polubowne rozstrzyganie sporu:
Ty i my zgadzamy się, że podejmiemy w dobrej wierze rozsądne starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów między nami. Zwykle rozstrzygnięcie sporu w ten sposób nie powinno zająć więcej niż 30 dni, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym czasie, możesz być uprawniony do złożenia skargi poprzez Platformę Internetowego Rozstrzygania Sporów prowadzoną przez Komisję Europejską; więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jeśli masz jakieś wątpliwości czy problemy związane z Gwintem, skontaktuj się z supportem Gwinta. Mamy nadzieję, że uda nam się polubownie rozwiązać wszelkie problemy.

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONKRETNYCH PLATFORM

19.1 Apple iOS

Poniższe warunki stosują się wyłącznie do użytkowników grających w Gwinta na urządzeniach z systemem iOS, które posiadają lub kontrolują:

a) Potwierdzasz, że ta Umowa jest zawarta między Tobą a CD PROJEKT RED, a nie Apple Inc. („Apple"). CD PROJEKT RED, a nie Apple, jest wyłącznie odpowiedzialna za Gwinta i jego zawartość.

b) Twoje korzystanie z Gwinta podlega warunkom tej Umowy, która przyznaje Ci niewyłączną, ograniczoną licencję do korzystania z Gwinta na urządzeniach marki Apple, które posiadasz lub kontrolujesz, a także w zakresie dozwolonym przez Zasady Użytkowania określone w Warunkach Świadczenia Usług App Store.

c) Potwierdzasz, że Apple nie jest odpowiedzialny za utrzymywanie i świadczenie wsparcia dotyczącego Gwinta.

d) Potwierdzasz i zgadzasz się na to, że CD PROJEKT RED, a nie Apple, jest odpowiedzialna za wszelkie wyrażone wprost lub prawnie dorozumiane gwarancje w zakresie, w jakim takie gwarancje nie zostały skutecznie wyłączone.
Jeżeli zgodnie z Twoimi właściwymi miejscowo przepisami przysługuje Ci gwarancja, to w razie niezgodności Gwinta z taką gwarancją możesz skontaktować się z Apple. W takiej sytuacji Apple zwróci Ci cenę zakupu, o ile taka wystąpiła, wpłaconą Apple przez Ciebie za Gwinta. W najszerszym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy, Apple nie ponosi żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Gwinta. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie inne roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki wynikające z niezgodności z gwarancją będą ponosić CD PROJEKT RED. Miej jednak na uwadze, że w zakresie dozwolonym przez prawo CD PROJEKT RED zrzekła się lub ograniczyły swoją odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami sekcji 14 „Oświadczenia i odpowiedzialność" powyżej.

e) Potwierdzasz, że CD PROJEKT RED, a nie Apple, odpowiada za rozpatrzenie Twoich roszczeń lub roszczeń osób trzecich dotyczących Gwinta lub Twojego posiadania lub korzystania z Gwinta, w tym (i) roszczeń z tytułu wad produktu, (ii) wszelkich roszczeń związanych z niezgodnością Gwinta z jakimikolwiek znajdującymi zastosowanie wymogami prawnymi oraz (iii) roszczeń wynikających z przepisów z zakresu ochrony konsumentów, ochrony prywatności lub innych podobnych przepisów.

f) Potwierdzasz, że w razie podniesienia przez osobę trzecią, że Gwint, Twoje posiadanie go lub korzystanie z niego narusza prawa własności intelektualnej tej osoby trzeciej, to CD PROJEKT RED, a nie Apple, będzie odpowiedzialna za zbadanie, obronę, rozstrzygnięcie i zaspokojenie wszelkich tego typu roszczeń.

g) Potwierdzasz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem przez rząd Stanów Zjednoczonych, lub jest uznawany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm", oraz (ii) nie występujesz na żadnej prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych liście osób objętych zakazami lub ograniczeniami.

h) Potwierdzasz i zgadzasz się z tym, że Apple i podmioty zależne od Apple są osobami trzecimi będącymi beneficjentami tej Umowy, oraz że od chwili zaakceptowania przez Ciebie warunków tej Umowy Apple, jako beneficjent tej Umowy, ma prawo (oraz uznaje się, że przyjmuje to prawo) do egzekwowania jej warunków względem Ciebie.

Jeżeli grasz w Gwinta na platformie iOS, do Twojego korzystania z Gwinta znajdą zastosowanie dodatkowe warunki opisane po lewej stronie.

W szczególności potwierdzasz, że Apple nie jest stroną tej Umowy i nie jest odpowiedzialny za Gwinta, ale może egzekwować jej postanowienia.

19.2 Android

Poniższe warunki stosują się wyłącznie do użytkowników grających w Gwinta na urządzeniach z systemem Android, które posiadają lub kontrolują:

a) Potwierdzasz, że ta Umowa jest zawarta między Tobą a CD PROJEKT RED, a nie Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce Limited lub Google Asia Pacific Pte. Limited („Google"). CD PROJEKT RED, a nie Google, jest wyłącznie odpowiedzialna za Gwinta i jego zawartość.

b) Twoje korzystanie z Gwinta podlega warunkom tej Umowy, która przyznaje Ci niewyłączną, ograniczoną licencję do korzystania z Gwinta na urządzeniach na urządzeniach z systemem Android, które posiadasz lub kontrolujesz. Twoje korzystanie z Gwinta podlega także ustanowionym przez Google zasadom użytkowania określonym w Warunkach korzystania z usługi Google Play.

Jeżeli grasz w Gwinta na platformie Android, do Twojego korzystania z Gwinta znajdą zastosowanie dodatkowe warunki opisane po lewej stronie.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1 Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, pozostałe postanowienia zachowają ważność.

20.2 Niniejsza Umowa reguluje relacje pomiędzy Tobą a CD PROJEKT RED. Na jej mocy nie powstają jakiekolwiek prawa wobec osób trzecich.

20.3 Należy mieć na względzie, że CD PROJEKT RED podlega różnym obowiązkom prawnym i może być zobowiązane do stosowania się do żądań uprawnionych organów państwowych lub innych wymogów prawnych.

20.4 Ty i my zgodnie uznajemy, że do Gwinta ani tej Umowy nie znajduje zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

20.5 Nieskorzystanie z przysługujących nam lub Tobie praw, niepodniesienie roszczeń, bądź opóźnienie w skorzystaniu z praw lub podniesieniu roszczeń wynikających z niniejszej Umowy bądź z obowiązujących przepisów prawa w żadnym razie nie będzie oznaczało zrzeczenia się praw lub roszczeń ani nie będzie uniemożliwiało lub ograniczało możliwości późniejszego korzystania z tych praw bądź podnoszenia roszczeń. Żadne skorzystanie przez Ciebie lub nas z przysługujących praw bądź podniesienie roszczenia nie będzie uniemożliwiało podjęcia takich działań w przyszłości.

W tym ustępie znajduje się kilka dodatkowych reguł na temat Umowy, które, miejmy nadzieję, nie wymagają dodatkowych wyjaśnień:

Umowa wiąże tylko Ciebie i nas.

Może się tak zdarzyć, że będziemy musieli zastosować się do żądań przedstawionych nam przez uprawnione organy państwowe.

21. ZMIANA UMOWY

21.1 Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa bądź zmianę funkcjonalności Gwinta, przy czym postanowienia Umowy ulegną zmianie jedynie w niezbędnym zakresie i bez uszczerbku dla Twoich praw. W takim przypadku zmienioną Umowę udostępnimy online i postaramy się poinformować Cię o zmianach (poprzez wysłanie Ci informacji o zmianach w Gwincie i prośbę o akceptację zmian).

21.2 Zmiany w Umowie wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia online. W tym okresie zapraszamy, w razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu pod adresem legal@cdprojektred.com.

21.3 Jeżeli nie wyrażasz zgody na te zmiany (niezależnie od tego, czy dałeś nam o tym znać mailowo), niestety musimy prosić Cię o zaprzestanie korzystania z Gwinta. Mamy nadzieję, że to rozumiesz – aby Gwint działał prawidłowo, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z niego na takich samych zasadach. Z tego względu zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Możemy zmienić tę Umowę, ale jeśli to zrobimy, umieścimy zmienioną Umowę online, a jej wejście w życie nastąpi zazwyczaj po pewnym, rozsądnym czasie.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zmian, skontaktuj się z nami pod adresem: legal@cdprojektred.com.