FAQ Rady ds. Balansu – Czym jest? Jak głosować?

Aktualizacja 11.10 wprowadza finalne zmiany treści ustalone przez zespół GWINTA. Od teraz wszystkie przyszłe zmiany będą zależały od waszych głosów!


Wraz z tą aktualizacją wprowadzamy Radę ds. Balansu, czyli system głosowania, który pozwoli graczom decydować o tym, które karty należy wzmocnić, a które osłabić, oraz które powinny mieć wyższy, a które niższy koszt werbunku.1. Jaki jest cel Rady ds. Balansu? 


Comiesięczne zmiany w kartach są ważną częścią GWINTA. Na początku każdego sezonu zawsze staraliśmy się wprowadzić dla graczy coś nowego. Chcemy – przynajmniej do pewnego stopnia – zachować tę część GWINTA. Właśnie dlatego stworzyliśmy Radę ds. Balansu, czyli funkcję, dzięki której zmiany w kartach będą wprowadzane tak długo, jak długo będą ludzie, którzy tego chcą.


Rada ds. Balansu będzie działać najlepiej, gdy społeczność będzie ze sobą współpracować. Z uwagi na to, że do zmiany karty wymagany jest minimalny próg głosów (patrz poniżej), dobrze jest porozmawiać z innymi graczami GWINTA (np. na Reddicie lub oficjalnym Discordzie GWINTA) i wspólnie ustalić priorytety. Jeśli chcesz oddać swój głos niezależnie od dyskusji społeczności, oczywiście możesz to zrobić. Ostatecznie, aby zmiany zostały wprowadzone, wystarczy, że odpowiednio dużo osób będzie miało podobne zdanie.2. Kto może głosować w Radzie ds. Balansu?


Aby móc głosować w Radzie ds. Balansu, musisz spełniać następujące warunki:

a) Osiągnąć co najmniej Prestiż 1 (nowe konta nie mogą uczestniczyć w głosowaniu)

b) Osiągnąć rangę Pro LUB wygrać 25 gier rankingowych w bieżącym sezonie


Chcemy, aby osoby głosujące w Radzie ds. Balansu były przede wszystkim doświadczonymi graczami, którym nie jest obca obecna meta gry. Jednak chcemy także, by niżsi rangą gracze również mieli pewien wpływ na grę, o ile są aktywni w bieżącym sezonie. Wierzymy, że wymagania te ochronią system przed potencjalnymi nadużyciami, a jednocześnie nie będą zbyt restrykcyjne.3. Jak wziąć udział w głosowaniu?


Do Rady ds. Balansu można wejść z pozycji menu głównego. Po otwarciu menu Rady zobaczysz interfejs przypominający ten z menu tworzenia talii. Znajduje się tam wszystko, czego potrzebujesz, aby wziąć udział w głosowaniu. Wystarczy, że przeciągniesz karty, na które chcesz zagłosować, do odpowiednich grup. (UWAGA: Pozycje w grupach mają znaczenie; patrz poniżej.) Możesz głosować na maksymalnie 3 karty w każdej z następujących grup:

  • Zwiększenie kosztu werbunku
  • Zmniejszenie kosztu werbunku
  • Zwiększenie siły
  • Zmniejszenie siły4. Ile kart zostanie zmienionych po każdym głosowaniu?


  • Maksymalna liczba zmian na grupę: 15
  • Minimalna wymagana liczba głosów: 50
  • Minimalna liczba zmian na grupę: 3 (Oznacza to, że nawet jeśli żadna karta nie osiągnie wymaganego progu głosów, trzy karty w każdej grupie i tak zostaną zmienione).


Wprowadzając te ograniczenia, chcieliśmy zadbać o to, aby Rada ds. Balansu była w stanie wpłynąć na metę bez wywoływania w grze chaosu. Trudno nam przewidzieć, ilu graczy skorzysta z tej funkcji przed jej wprowadzeniem, dlatego też progi te mogą ulec zmianie w zależności od początkowych wyników.


W przypadku, gdy 15. karta w grupie zremisuje z innymi, zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich remisujących kartach.5. Jakie znaczenie ma pozycja karty w grupie?


Umieszczenie karty na najwyższej pozycji (trzy gwiazdki) oznacza oddanie na nią trzech głosów. Zgodnie z tym schematem, środkowa pozycja oznacza dwa głosy, a dolna – jeden głos. Głos na najwyżej umieszczoną w grupie kartę zawsze będzie miał największe znaczenie, więc dokładnie przemyśl swoje priorytety.6. Jak często będą odbywać się głosowania?


Zamierzamy trzymać się znanej Wam już dynamiki, czyli przeprowadzać jedno głosowanie na miesiąc. Jednak w listopadzie 2023 r. przeprowadzimy dwa cykle głosowania, aby sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak zaplanowaliśmy. 7. Czy mogę głosować na tę samą kartę w wielu grupach?


Tak. Chcemy uniknąć sytuacji, w których gracz naprawdę chce zmienić konkretną kartę, ale musi zgadywać, w którym przedziale otrzyma ona więcej głosów. W związku z tym chcemy umożliwić głosowanie na tę samą kartę w dowolnej liczbie grup (nawet jeśli wzajemnie się wykluczają). Należy pamiętać, że tylko zmiana z największą liczbą głosów zostanie wdrożona.8. Czy karta może zostać zmieniona w więcej niż jednej kategorii?


Nie. Aby zapobiec nadmiernemu wzmocnieniu lub osłabieniu, każda karta może zostać zmieniona tylko w jednej kategorii – w tej, w której otrzymała najwięcej głosów. W przypadku remisu, priorytet głosów (liczba głosów o wyższej wartości) posłuży za czynnik rozstrzygający. (Jeśli jednak karta otrzyma identyczną liczbę głosów o takiej samej wartości w kilku grupach, wyniki nie zostaną wzięte pod uwagę).9. Czy mogę zagłosować na mniej niż dwanaście kart?


Tak. Nie można głosować na więcej niż dwanaście kart, jednak nie wprowadziliśmy minimalnego limitu kart, na które możesz oddać głos.10. Jeśli chcę osłabić/wzmocnić umiejętność dowódcy, w której grupie mam ją umieścić?


Ponieważ nie zawsze jest jasne, czy zmiana jest osłabieniem czy wzmocnieniem (np. zwiększenie siły kart ze Zdradą jest zazwyczaj osłabieniem), zdecydowaliśmy się na bardzo dosłowne nazwy kategorii. Na kartach znajdują się maksymalnie dwie liczby: jedna oznacza siłę, a druga koszt werbunku. Gdy zagłosujesz za zwiększeniem lub zmniejszeniem, Rada ds. Balansu zawsze zwiększy lub zmniejszy liczbę widoczną na karcie. Tak więc, jeśli głosujesz za zwiększeniem kosztu werbunku umiejętności dowódcy, głosujesz za zwiększeniem liczby (co w tym przypadku oznacza wzmocnienie).11. Czy koszt werbunku karty może spaść poniżej 4? Czy siła karty może spaść do 0? Czy istnieją jakieś górne limity?


Minimalny koszt werbunku karty wynosi 4, a minimalna siła jednostki 1. Nie będzie można głosować na zmiany wykraczające poza wartości minimalne. Nie ma jednak górnych limitów. Koszt werbunku karty może być więc tak wysoki, jak chcą tego gracze. To samo dotyczy siły – za wiele lat marzenie o 100-punktowym Traheaern var Vdyffir może się spełnić.12. Czy Sługi i nieposiadalne karty także można zmieniać?


Nie. Rada ds. Balansu nie będzie miała wpływu na karty, których nie ma w menu tworzenia talii. Karty te podlegają alternatywnym formom ewolucji lub transformacji kart.13. Czy mogę zmienić swoje głosy po ich przesłaniu?


Tak. Przed zakończeniem głosowania, możesz zmienić swoje głosy i przesłać je ponownie.14. Kiedy i gdzie mogę zapoznać się z wynikami głosowania?


Po zakończeniu głosowania gra zostanie zaktualizowana o wszystkie zmiany, które spełniły wymagania. Listę zmian będzie można zobaczyć po wejściu do zakładki Rady ds. Balansu.

komentarze (12)
Udostępnij: