Aktualizacja 10.5 — lista zmian

Aktualizacja 10.5 przyniesie wiele zmian i poprawek, a najważniejsze z nich dotyczą przeróbek kart neutralnych, Zemsty (w talii Potworów) oraz nowego słowa kluczowego: Odliczanie.


Obejrzyj wideo, w którym nasi deweloperzy omawiają jutrzejszą aktualizację:
Nowe elementy gry

 • Nowe słowo kluczowe – Odliczanie: Przed końcem tury wartość licznika obniża się o 1. Zdolność aktywuje się, gdy wartość ta osiągnie 0.


Odliczanie to nowe słowo kluczowe dodane do kart, których licznik spadał z każdą turą (np. Ciri: Szarża, Megaskop, Saskia: Dowódczyni).

Umiejętności związane z odliczaniem będą się teraz aktywować przed wszystkimi efektami końca tury – oznacza to, że jeśli Portal lub Megaskop wezwą kartę-silnik, jej umiejętność końca tury zostanie teraz aktywowana!


Zmiany

Podróże powracają!

Geralt i Ciri pojawią się ponownie! Wybierz Podróż, w której chcesz czynić postępy, i zacznij od miejsca, w którym poprzednio przerwano grę!


Nagrody – czyń postępy w Podróżach, aby odblokować ozdoby i przedmioty kosmetyczne oraz zdobywać Punkty Nagród na ścieżce standardowej i premium. 

Kontrakty – odblokuj jeszcze więcej nagród dzięki rozgrywkom ze swoimi ulubionymi przedmiotami kosmetycznymi.

Nowe rodzaje bibelotów – pojawią się nowe nagrody do odblokowania. Dla Geralta: aury oparte na wiedźmińskich znakach, a dla Ciri: trofea oparte na jej przygodach. 

Nowe zadania tygodniowe – w każdym tygodniu dostępne będą tylko 3 zadania. Jeśli nie uda ci się wykonać któregoś z zadań, w nowym tygodniu będziesz mieć możliwość ponownego wylosowania zadań z poprzedniego tygodnia. Zadania pozostają takie same niezależnie od wybranej Podróży. Fragmenty korony zdobyte po wykonaniu zadania zostaną dodane do aktualnie wybranej Podróży.

Historia – zapoznaj się z historiami Geralta i Ciri, które w momencie premiery będą w pełni dostępne


Uwaga: Tymczasowo nieukończone kontrakty związane z wykonywaniem zadań z Podróży zostaną wyłączone. Pracujemy nad dostosowaniem ich do nowych zasad Podróży. Dotychczasowe postępy w tych kontraktach nie znikną.
Neutralne

 • Ciri: Szarża – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
Ostrze Hen Gaidth

Typ karty zmieniono z artefaktu na kartę specjalną.

Umiejętność zmieniono na:

Echo.

Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń, następnie stwórz i zagraj kopię bazową przechowywanej jednostki i daj jej fatum.

Śmiertelny cios: Wygnaj jednostkę i zachowaj jej duszę w Ostrzu Hen Gaidth."

Tajemnicza skrzynka z łamigłówką

Opis dostosowano tak, aby zawierał brakujące informacje. Nowy opis:

Zdrada.

Rozmieszczenie: Stwórz w przeciwnym rzędzie Dżina z Lampy o sile 7. Jeśli żaden z graczy nie spasował, wybierz kartę ze swojej ręki.

Adrenalina 2: Stwórz w przeciwnym rzędzie Dżina z Lampy o sile 7 i zamiast tego zniszcz tę kartę.

Rozkaz: Wybierz kartę ze swojej ręki.

Na koniec swojej tury przekształć wybraną kartę/karty z ręki o najwyższym koszcie werbunku w rzecz z pudełka, następnie wygnaj tę kartę.

 • Portal – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
 • Pierścień przychylności – koszt werbunku zmieniono z 8 na 9, podstawowe wzmocnienie zmieniono z 4 na 3.
 • Saer Qu'an – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
Sihill

Typ karty zmieniono z artefaktu na kartę specjalną.

Koszt werbunku zmieniono z 11 na 12.

Umiejętność zmieniono na:

Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.

Śmiertelny cios: Zagraj brązową kartę ze swojej ręki, następnie przenieś Sihill z powrotem do swojej ręki.

Inicjatywa: Zwiększ także zadawane obrażenia o 1 na resztę gry.

 • Stregobor – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
Krąg Przywołań

Typ karty zmieniono z karty specjalnej na artefakt.

Koszt werbunku zmieniono z 6 na 8.

Umiejętność zmieniono na:

Wytrzymałość.

Rozmieszczenie: Wybierz jednostkę ze swojej talii i ustaw wartość jej licznika na równą kosztowi jej werbunku.

Przed końcem swojej tury zmniejsz wartość licznika tej karty o 1 za każdą sąsiadującą jednostkę.

Gdy licznik osiągnie 0, wezwij wybraną jednostkę ze swojej talii do tego rzędu i zniszcz tę kartę.

Miecz z Tesham Mutna

Typ karty zmieniono z artefaktu na kartę specjalną.

Umiejętność zmieniono na:

Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń. Powtórz akcję tyle razy, ile statusów posiada wybrana jednostka.

 • Villentretenmerth – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
Mistrzowska Włócznia

Typ karty zmieniono z artefaktu na kartę specjalną.

Koszt werbunku zmieniono z 7 na 6.

Umiejętność zmieniono na:

Zadaj wrogiej jednostce 6 pkt obrażeń.

Śmiertelny cios: Zadaj nadmiarowe obrażenia innej wrogiej jednostce.

 • Megaskop – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
Filtr Petriego

Koszt werbunku zmieniono z 7 na 5.

Umiejętność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.

Rozkaz: Daj sojuszniczej jednostce zapał.

Grom

Koszt werbunku zmieniono z 8 na 5.

Umiejętność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.

Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.

Tarcza z łusek

Typ karty zmieniono z artefaktu na kartę specjalną.

Koszt werbunku zmieniono z 7 na 4.

Umiejętność zmieniono na:

Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 4 i daj jej tarczę.

Gdy karta znajduje się na twoim cmentarzu, zagrywając jednostkę, daj jej tarczę, następnie wygnaj tę kartę.Potwory

Królowa Krabopająków

Umiejętność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.

Rozkaz: Stwórz i zagraj Gniazdo krabopająków.

Zemsta: Stwórz w tym rzędzie podstawową kopię pochłoniętej jednostki.

 • Stary Grot: Sen – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
Rytualna Ofiara

Nazwę zmieniono na Kuchta: Rytuał.

Typ karty zmieniono z karty specjalnej na jednostkę.

Siłę zmieniono na 5.

Koszt werbunku zmieniono z 8 na 11.

Umiejętność zmieniono na:

Zemsta: Wezwij 2 losowe brązowe jednostki z zemstą ze swojej talii do tego rzędu.

Hybryda

Umiejętność zmieniono na:

Rozmieszczenie (bliskie starcie): Jeśli podczas tej tury pochłonięto jakąś jednostkę, wzmocnij tę kartę o 4.

Rozmieszczenie (daleki zasięg): Pochłoń sojuszniczą jednostkę.

 • Vran Wojownik – koszt werbunku zmieniono z 5 na 4.Nilfgaard

 • Bal maskowy – koszt werbunku zmieniono z 15 na 14.
 • Amnestia – koszt werbunku zmieniono z 6 na 5.Królestwa Północy

 • Desant morski – koszt werbunku zmieniono z 13 na 14.
 • Królowa Meve – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
Podróżująca kapłanka

Umiejętność zmieniono na:

Zasłona.

Rozmieszczenie: Zyskaj 0 ładunków. Za każdym razem, gdy ta jednostka wraca do twojej talii, zwiększ liczbę ładunków o 3.

Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1.

Za każdym razem, gdy ta jednostka zyskuje inspirację, zyskaj zapał.

Ładunki: 0

 • Mistrz oblężeń – siłę zmieniono z 2 na 1, pancerz zmieniono z 0 na 1.Scoia'tael

Brouver Hoog

Umiejętność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Zyskaj 1 punkt Pancerza za każdego Krasnoluda w ręce.

Barykada: Na koniec tury wzmocnij wszystkie Krasnoludy w tym rzędzie Pancerzem o wartości 1, następnie strać 1 pkt pancerza.

 • Saskia: Dowódczyni – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
 • Vanadain – siłę zmieniono z 6 na 7, koszt werbunku zmieniono z 7 na 9.
Kompania Zoltana

Umiejętność zmieniono na:

Stwórz w sojuszniczym rzędzie 2 Awanturników. Zwiększ liczbę stworzonych Awanturników o 1 za każdego Zoltana w twojej talii startowej.

 • Pułapka Miażdżąca – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie,Skellige

 • Drakkar Bojowy – opis karty zmieniono tak, aby precyzował, że jedynie jednostki zagrywane przez przeciwnika po jego stronie planszy otrzymają obrażenia.Syndykat

 • Ludovicus Brunenbaum – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.
 • Inkwizytor Wiecznego Ognia – opis karty zmieniono tak, by zawierał nowe słowo kluczowe Odliczanie.


Poprawki

 • Interfejs gry nie może już stać się nieintarktywny, gdy gracz obserwuje cmentarz podczas jego modyfikacji.
 • Poprawiono klasyfikację „Czatowniczej Zasadzki” z „umiejętności funkcjonalnej” na „umiejętność tworzenia".
 • Słowo kluczowe Fatum już nie wskazuje błędnie, że dotyczy tylko jednostek.
 • Podczas zagrywania kart, które można umieścić w obu rzędach, będzie się teraz zawsze podświetlać efekt właściwy dla wybranego rzędu.
 • W przypadku kart z opisem „Dobierz kartę, a następnie…” druga akcja nie zostanie wykonana, jeśli gracz nie dobierze żadnej karty.
 • Rozkaz Dol Dhu Lokke nie będzie już nieaktywny, gdy w talii gracza nie ma żadnych jednostek.
 • Figgis Merluzzo nie posiada już zapału.
 • Umiejętność dalekiego zasięgu Ihuarraquaxa nie wzywa już wrogiej jednostki do losowego rzędu.
 • Umiejętność początkowa Króla Brana teraz poprawnie powoduje postępy w kontraktach związanych z weteranami.
 • Karta W siną dal nie może już aktywować efektu wygnania Pierścienia przychylności.
 • Karta W siną dal nie będzie już wzywana na planszę, jeśli zostanie przemieniona przez Tajemniczą skrzynkę z łamigłówką (znajdując się na skrajnie prawej pozycji w ręce).
 • Sabotażysta Szkoły Kota nie pomija już obrażeń, gdy próbuje obrać za cel jednostkę, która znajduje się w pełnym rzędzie i nie może się przemieścić.
 • Umiejętność Berserkera Drummonda nie będzie się już aktywować, jeśli został on zmuszony do przemiany przed swoją turą pod koniec sekwencji tury.
komentarze (80)
Udostępnij: