POZNAJ NOWE KARTY

separator

Samum

Zadaj wybranej jednostce 3 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Przenieś sąsiadujące z nią jednostki do drugiego rzędu.

Krwawa uczta

Daj wybranej jednostce wroga krwawienie na 6 tur.
Jeśli kontrolujesz Wampira, najpierw oczyść wybraną jednostkę.

Pierwotny zew

Zadaj wybranej jednostce wroga 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Stwórz i wezwij Niedźwiedzia Svalbloda w losowym sojuszniczym rzędzie.

Czarcia Purchawa

Zadaj wybranej jednostce 2 pkt obrażeń i daj jej truciznę.
Śmiertelny cios: Daj truciznę sąsiadującym jednostkom.

Łaknienie

Daj wybranej jednostce wroga krwawienie na 6 tur.

Wiosenne przesilenie

Oczyść wszystkie jednostki w rzędzie.

Słowo runiczne

Daj sojuszniczej jednostce tarczę, a następnie daj jej witalność na 4 tur(y).

Troska driad

Daj sojuszniczej jednostce witalność na 6 tur.
Jeśli kontrolujesz Driadę, najpierw oczyść wybraną jednostkę.

Turniej rycerski

Usuń tarczę z wrogiej jednostki, a następnie zadaj jej 3 pkt obrażeń lub daj sojuszniczej jednostce tarczę i wzmocnij ją o 3.

Księżycowy Pył

Oczyść wybraną jednostkę i zadaj jej 4 pkt obrażeń.

Odwilż

Usuń wszystkie efekty z rzędów po swojej stronie i wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 4. Za każdy oczyszczony rząd zmniejsz efekt wzmocnienia o 2.

Burza piaskowa

Zadaj 3 pkt obrażeń jednostkom na obu końcach wrogiego rzędu.

Inspirująca ballada

Daj witalność sojuszniczej jednostce na 6 tur.

Gwiazda Tańcząca

Zniszcz Artefakt lub zadaj jednostce 3 pkt obrażeń.

Północny Wiatr

Zadaj jednostce 4 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wygnaj ją.

Wołchw

Rozmieszczenie: Oczyść jednostkę.

Czerwona Mgła

Wybierz wrogą jednostkę, następnie zadaj obrażenia równe jej sile jednej sąsiadującej z nią wrogiej jednostce.

Agentka księżnej

Spying. Deploy: Spawn and play a base copy of enemy non-spying unit.

Driada Łowczyni

Harmonia.
Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 2 pkt obrażeń. Jeśli przeżyła, daj jej truciznę.

Rycerz z Cintry

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj jednostce 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Zyskaj witalność na 2 tur(y).

Mocarz Svalbloda

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wybranemu wrogowi 2 pkt obrażeń.
Żądza krwi 2: Wróg zraniony przez tę jednostkę zyska krwawienie na 2 tur(y).

Bruxa

Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 2 pkt obrażeń.

Śmiertelny cios: Zyskaj pokrzepienie.

Garkain

Rozmieszczenie: Zadaj krwawiącej wrogiej jednostce obrażenia równe liczbie jej tur.

Wysłanniczka z Cintry

Formacja.
Rozkaz: Daj ładunki (2) sojuszniczej jednostce.

Obrończyni Brokilonu

Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wezwij egzemplarz tej jednostki ze swojej talii do tego rzędu.

Poskramiacz

Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń. Jeśli masz w ręku Taktykę, daj tej jednostce krwawienie na 2 tury.

Błędny Rycerz z Toussaint

Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń. Jeśli posiada ona przynajmniej 6 pkt siły, zamiast tego zadaj jej 4 pkt obrażeń.

Ekimma

Fatum.

Kapłan Svalbloda

Na koniec każdej sojuszniczej tury zadaj sojuszniczej jednostce po prawej 1 pkt obrażeń, następnie wzmocnij tę jednostkę o 2.

Wąpierz

Rozmieszczenie: Daj wybranej jednostce wroga krwawienie na 2 tury.

Więź: Zamiast tego daj jednostce wroga krwawienie na 4 tury.

Alp

Rozmieszczenie: Zrań wybraną jednostkę wroga, zadając jej 2 pkt obrażeń. Jeśli krwawi, zamiast tego wykradnij jej 2 pkt siły.

Cesarska Wieszczka

Asymilacja.
Rozmieszczenie: Oczyść jednostkę.

Grawer z Cintry

Formacja.

Rozkaz: Daj sojuszniczej jednostce tarczę.

Zaklinaczka Puszczy

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Daj jednostce wroga truciznę.

Rozmieszczenie, daleki zasięg: Daj sojuszniczej jednostce tarczę.

Fleder

Rozmieszczenie: Zniszcz wybraną sojuszniczą jednostkę i zyskaj witalność na 4 tury.

Nekurat

Rozkaz, bliskie starcie: Wykradnij wybranej jednostce wroga 1 pkt siły.
Odnowienie: 2.
Kiedy zagrywasz kartę Organiczną, zmniejsz licznik odnowienia o 1.

Driada piastunka

Na koniec każdej sojuszniczej tury przenieś tę kartę na prawy skraj tego rzędu i wzmocnij sojuszniczą jednostkę po lewej o 1.

Zaklinaczka z Cintry

Rozmieszczenie, daleki zasięg: Daj sojuszniczej jednostce witalność na 2 tury.
Więź: Zamiast tego daj sojuszniczej jednostce witalność na 4 tury.

Młoda driada

Harmonia.

Driada opiekunka

Rozmieszczenie: Daj sojuszniczej jednostce witalność na liczbę tur równą liczbie kontrolowanych Driad.

Kultysta Svalbloda

Rozmieszczenie, daleki zasięg: Wzmocnij jednostkę o 3. Jeśli wciąż jest ranna, zamiast tego zniszcz ją.

Wędrowny kupiec

Rozmieszczenie daleki zasięg: Wtasuj kartę ze swojej ręki do talii, następnie dobierz kartę.

Straż Książęca

Asymilacja.

Oxenfurcki uczony

Rozmieszczenie: Daj sojuszniczej jednostce witalność na 2 tury.

Nożownik

Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie na 2 tury.

Truciciel

Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce truciznę.

Bękart Svalbloda

Szał: Przemień w Niedźwiedzia Svalbloda.

Stróż

Rozkaz: Daj sąsiadującej jednostce tarczę.

Grasant Svalbloda

Rozmieszczenie: Zadaj wybranemu sojusznikowi 2 pkt obrażeń, a następnie daj jednostce wroga krwawienie na 3 tury.

Sztukmistrz z Cintry

Rozkaz: Zadaj wybranej jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Daj tej jednostce ładunki (1) za każdym razem, gdy zagrasz Maga.

Straż Cintry

Rozmieszczenie: Wzmocnij tę jednostkę o 2 za każdy inny egzemplarz Straży Cintry pod twoją kontrolą.

Pohańbiony Pięściarz

Rozmieszczenie, żądza krwi 3: Zablokuj tę jednostkę.
Szał: Zniszcz tę jednostkę.

Drzewiec: Czujna modliszka

Zasadzka: Daj następnej jednostce zagranej przez wroga truciznę i przemień w Drzewcową Modliszkę: Uderzenie.
Zapał.
Rozkaz: Przemień w Drzewcową Modliszkę: Uderzenie.

Ostrze Hen Gaidth

Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Stwórz i zagraj egzemplarz zniszczonej jednostki.

Sangreal

Wzmocnij jednostkę o 6 i daj jej tarczę.

Zakazany rytuał

Zniszcz najsilniejszą jednostkę.

Berło Gromów

Zapał.
Rozkaz: Stwórz i zagraj Trzaskający Mróz, Gęstą Mgłę lub Ulewny Deszcz.

Portal

Wezwij ze swojej talii 2 losowe jednostki o koszcie zaopatrzenia 4 po obu stronach tej jednostki.

Szkarłatna Klątwa

Zniszcz sojuszniczą jednostkę, a następnie zastosuj efekt rzędu krwawy księżyc w obu sojuszniczych rzędach. Jego czas działania w turach będzie równy sile zniszczonej jednostki.
Krwawy księżyc: Na początku każdej sojuszniczej tury wzmocnij losowego wampira w tym rzędzie o 2.

Pasowanie na rycerza

Losowo rozdziel 6 pkt wzmocnienia pomiędzy jednostkami w sojuszniczym rzędzie.

Woda Brokilonu

Stwórz i wezwij Młodą Driadę do sojuszniczego rzędu.
Jeśli kontrolujesz Driadę, zamiast tego stwórz i wezwij 2 Młodych Driad do sojuszniczego rzędu.

Kraina Tysiąca Baśni

Rozmieszczenie: Zagraj dowolną kartę specjalną ze swojej talii.

Miecz z Tesham Mutna

Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 4 pkt obrażeń. Jeśli ma tarczę, zamiast tego zniszcz ją.

Totem Svalbloda

Rozmieszczenie: Stwórz Bękarta Svalbloda po obu stronach tej karty.
Rozkaz: Zadaj sąsiadującym jednostkom 2 pkt obrażeń.

Sztorm

Oczyść 3 sąsiadujące wrogie jednostki i zadaj im 2 pkt obrażeń.

Vivienne: Wilga

Rozmieszczenie: Zniszcz wrogi Artefakt i wzmocnij tę jednostkę o jego koszt zaopatrzenia.

Windhalm de Attre

Tarcza.
Jeśli na koniec sojuszniczej tury ta jednostka ma tarczę, wzmocnij ją o 2.

Roderik z Dun Tynne

Szpieg.
Rozmieszczenie: Podejrzyj losowe złote karty (2) ze swojej talii, następnie zagraj 1 z nich.

Fauve

Rozmieszczenie: Zagraj kartę Mistyczną ze swojej talii.

Artorius Vigo

Asymilacja.
Rozmieszczenie: Utwórz i egzemplarz brązowej jednostki ze swojej talii początkowej o sile 1.

Vivienne de Tabris

Rozmieszczenie: Ustaw siłę jednostki na równi z jej kosztem zaopatrzenia.

Gael

Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wzmocnij tę jednostkę o bazową siłę zniszczonego wroga.

Królowa Adalia

Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj do tego rzędu bazowy egzemplarz brązowej jednostki ze swojej ręki, następnie daj jej tarczę.

Syanna

Rozkaz: Powtórz umiejętność rozmieszczenia następnej jednostki, którą zagrasz w tej turze.

Król Roegner

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Usuń tarcze ze wszystkich jednostek, a następnie wzmocnij tę jednostkę o 3 za każdą usuniętą tarczę.

Sirssa

Harmonia.
Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wzmocnij jednostkę w swojej ręce o 2.

Rozjuszony szarlej

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj nilfgaardzkiej jednostce wroga 7 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Wzmocnij tę jednostkę o 2 za każdą kontrolowaną przez ciebie jednostkę z frakcji przeciwnika, która nie pochodzi z Nilfgaardu.

Upadła flaminika

Rozmieszczenie: Zniszcz sojuszniczą Bestię po prawej, a następnie wzmocnij tę jednostkę o siłę zniszczonej Bestii i daj jednostce wroga krwawienie na liczbę tur równą sile zniszczonej Bestii.

Gregoire z Gorgony

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wybranej jednostce wroga 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wzmocnij tę jednostkę o 6 i zyskaj tarczę.

Muzykanci z Blaviken

Rozmieszczenie: Losowo zyskaj tarczę, odporność, wytrzymałość lub truciznę.

Król Rybak

Rozmieszczenie, daleki zasięg: Przenieś dowolną kartę ze swojej talii na jej szczyt.

Regis: Żądza Krwi

Deploy: Damage an enemy unit by 4. Reach: 2.
Deathblow: Banish it.

Protofleder

Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 3 pkt obrażeń. Dominacja: Zamiast tego wykradnij jednostce wroga 3 pkt siły.

Damien De la Tour

Rozkaz: Odśwież umiejętność swojego dowódcy.

Kudkudak

Rozmieszczenie: Oczyść sąsiadujące jednostki.

Arnvald

Rozmieszczenie: Przemień zranioną sojuszniczą jednostkę w Niedźwiedzia Svalbloda.

Królewicz Anseis

Formacja.
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 4 pkt obrażeń. Jeśli Książę Anséis jest wzmocniony, zamiast tego stocz pojedynek z wrogiem.

Orianna

Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie na liczbę tur równą liczbie sojuszniczych wampirów.
Daleki zasięg: Na koniec każdej sojuszniczej tury wzmocnij tę jednostkę o wartość równą liczbie krwawiących wrogich jednostek.

Pani Jeziora

Tarcza.
Rozkaz: Daj sojuszniczej jednostce tarczę.

Artis

Daleki zasięg: Za każdym razem, gdy zagrywana jest jednostka, zadaj jej obrażenia równe połowie jej siły.

Milton de Peyrac-Peyran

Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Zadaj sąsiadującym wrogim jednostkom 2 pkt obrażeń.
Jeśli masz w ręce Palmerina, aktywuj śmiertelny cios nawet jeśli wroga jednostka przeżyła.

Palmerin de Launfal

Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Daj sąsiadującym sojuszniczym jednostkom tarcze. Jeśli w twojej ręce jest Milton, aktywuj śmiertelny cios przy rozmieszczeniu.

Królowa Nocy

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Daj wrogowi krwawienie na 4 tury.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Oczyść jednostkę.

Vissegerd

Rozmieszczenie: Zyskaj liczbę ładunków równą liczbie wzmocnionych sojuszniczych jednostek.
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.

Vildkaarl

Szał: Przemień w Faworyta Svalbloda.

Drzewiec: Odyniec

Rozkaz, bliskie starcie: Przenieś Drzewca: Odyńca do drugiego rzędu i go uzdrów.
Rozkaz, daleki zasięg: Przenieś Drzewca: Odyńca do drugiego rzędu i zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Odnowienie: 1.

Płacząca Wierzba

Tarcza.
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zyskaj witalność na liczbę tur równą wzmocnieniu tej jednostki.

Dettlaff: Wampir Wyższy

Zemsta: Wezwij tę jednostkę z cmentarza do tego samego rzędu.
Umiejętności tej jednostki można użyć tylko 3 razy i nie ulega ona odświeżeniu, kiedy ta jednostka opuści pole bitwy.

Sigvald

Order: Damage a unit by 1. Reach: 2. Cooldown: 1.
Berserk: Damage a unit by 2 instead.

Knut Okrutny

Rozmieszczenie: Zadaj sojuszniczej jednostce po prawej obrażenia równe połowie jej aktualnej siły, następnie zadaj wrogiej jednostce takie same obrażenia.

Katakan

Pokrzepienie.
Rozmieszczenie: Stwórz Ekimmę i wezwij ją do tego rzędu.
Zemsta: Ponów umiejętność rozmieszczenia.

Wielki Dąb

Rozmieszczenie: Zadaj wybranej jednostce wroga obrażenia równe liczbie kart po lewej od tej jednostki, a następnie wzmocnij tę jednostkę o liczbę kart po prawej stronie tej jednostki.

Faworyt Svalbloda

Rozkaz: Zniszcz sojuszniczą jednostkę, następnie uzdrów tę jednostkę.