Aktualizacja 10.9 — lista zmian

Cześć wszystkim!


W aktualizacji 10.9 przyjrzeliśmy się kartom Nilfgaardu i wprowadziliśmy do gry nowe słowo kluczowe „Flanka”


Oprócz tego do gry trafiły także poprawki, wydarzenia i tryby sezonowe. Sprawdźcie! Nowe elementy gry

Nowe słowo kluczowe: Flanka

Jeśli ta jednostka sąsiaduje tylko z jedną kartą: w rzędzie bliskiego starcia – umiejętność końca tury tej jednostki aktywuje się podwójnie; w rzędzie dalekiego zasięgu – na koniec tury zyskaj 1 pkt pancerza.

Wydarzenie Sklepa (8-20 września)

Sklep powrócił ze swoich wojaży. Odwiedź go, aby poznać jego opowieści i zgarnąć fajowe ozdoby, grając w GWINTA! Na czas wydarzenia Sklep przygotował także specjalne oferty dla swoich ulubionych ludziów! Zyskaj 30% zniżki na wybrane ozdoby.

 • Daj kamienia – 13-20 września
 • Miśtrzowski balans – 27 września-4 października


Neutralne

 • Alissa Henson – koszt werbunku zmieniono z 7 na 8.
Obsadzony Garnizon
 • Koszt werbunku zmieniono z 9 na 11.
 • Zdolność zmieniono na:

Wytrzymałość.

Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj w bazowy egzemplarz brązowego Żołnierza ze swojej talii startowej.

Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczego Żołnierza i wszystkie jego kopie o 1 oraz daj im 1 pkt pancerza.

Chłopska Milicja
 • Siłę zmieniono z 2 na 4.
 • Zdolność zmieniono na:

Za każdym razem, gdy zagrasz jednostką z umiejętnością rozmieszczenia, wzmocnij tę kartę o 1.


Potwory

Troll mostowy – zdolność zmieniono na:

Zemsta: Wzmocnij najsłabszą sojuszniczą jednostkę o 4.

 • Harpia Celaeno – koszt werbunku zmieniono z 5 na 4.
Endriaga wojownik – zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Pochłoń sąsiadujące jednostki. Za każdego pochłoniętego Insektoida zyskaj 1 ładunek.

Zapał. Rozkaz: Stwórz w tym rzędzie Trutnia.

Ładunki: 1

Wielka ropucha
 • Siłę zmieniono z 3 na 4.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.

Gdy zagrywasz jednostkę z zemstą w swoim rzędzie dalekiego zasięgu, wezwij tę kartę ze swojego cmentarza do tego samego rzędu, pochłoń ją oraz daj jej fatum.

Hybryda – zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie (bliskie starcie): Jeśli podczas tej tury zniszczono jakąś jednostkę, wzmocnij tę kartę o 5.

Rozmieszczenie (daleki zasięg): Pochłoń sojuszniczą jednostkę.

Syrena
 • Siłę zmieniono z 3 na 4.
 • Koszt werbunku zmieniono z 4 na 5.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozkaz: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.

Zemsta: Wzmocnij sąsiadujące jednostki o 2.

 • Sukkub – warunek adrenaliny zmieniono z 3 na 4.

Skellige

Brak zmian.


Królestwa Północy

 • Królewska inspiracja – zaktualizowano rekomendacje karty.
 • Pasowanie na rycerza – koszt werbunku zmieniono z 10 na 9.
 • Błędny rycerz – siłę zmieniono z 3 na 2, pancerz zmieniono z 0 na 1.

Scoia'tael

 • Milva: Strzelczyni – koszt werbunku zmieniono z 10 na 11.


Nilfgaard

Cesarska formacja – zdolność zmieniono na:

Rozkaz: Wzmocnij 2 sojusznicze jednostki i zamień je miejscami, następnie daj 1 pkt pancerza każdemu Żołnierzowi obranemu za cel.

Ładunki: 4

Affan Hillergrand
 • Siłę zmieniono z 5 na 3.
 • Koszt werbunku zmieniono z 7 na 10.
 • Zdolność zmieniono na:

Gdy wykorzystasz ostatni ładunek dowódcy, zagraj tę jednostkę ze swojej talii.

Rozkaz: Wzmocnij wszystkich sojuszniczych Żołnierzy o 1.

Albrich
 • Koszt werbunku zmieniono z 6 na 7.
 • Zdolność zmieniono na:

Gdy ta jednostka zostanie przeniesiona na wierzch twojej talii, wzmocnij losową sojuszniczą jednostkę o 2 i tę jednostkę o 2.

 • Ardal aep Dahy – minimalną siłę wymaganą w zdolności rozmieszczenia zmieniono z 0 na 2.
 • Jad Wisielców – koszt werbunku zmieniono z 9 na 7.
Emhyr var Emreis
 • Siłę zmieniono z 7 na 4.
 • Pancerz zmieniono z 0 na 2.
 • Koszt werbunku zmieniono z 10 na 13.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Zagraj brązowego Żołnierza lub Arystokratę ze swojej ręki, a następnie dobierz kartę.

Za każdym razem, gdy twój przeciwnik zagrywa jednostkę, daj jej status Szpiega.

Rozkaz: Przechwyć jednostkę o sile 1 ze statusem Szpiega.

Lojalność: Na końcu swojej tury odśwież rozkaz tej karty.

 • Rience – koszt werbunku zmieniono z 13 na 12.
Stefan Skellen
 • Koszt werbunku zmieniono z 9 na 11.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj Asa z rękawa za każdych 3 Taktyków w swojej talii startowej.

Nowa karta specjalna: As z rękawa

Taktyka

Fatum:

Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt. obrażeń.

Tibor Eggebracht
 • Siłę zmieniono z 13 na 15.
 • Koszt werbunku zmieniono z 9 na 13.
 • Zdolność zmieniono na:

Odporność.

Na koniec tury nasyć losową wrogą jednostkę umiejętnością: „Za każdym razem, gdy ta karta otrzymuje status, zadaj jej 1 pkt obrażeń”.

Za każdym razem, gdy ta karta zostanie wyłożona na pole bitwy, twój przeciwnik dobiera kartę.

Jeśli twój przeciwnik spasował lub jego ręka jest pełna, zamiast tego zadaj tej jednostce 12 pkt obrażeń.

Vrygheff
 • Siłę zmieniono z 4 na 7.
 • Koszt werbunku zmieniono z 8 na 6.
 • Zdolność zmieniono na:

Zapał. Rozkaz: Aktywuj umiejętność końca tury 2 sojuszniczych brązowych Żołnierzy.

Narada wojenna – jest teraz artefaktem.
 • Koszt werbunku zmieniono z 8 na 12.
 • Posiada teraz kategorię Lokalizacja.
 • Zdolność zmieniono na:

Wytrzymałość.

Zapoznaj się z 3 kartami ze szczytu swojej talii i zagraj jedną z nich.

Rozkaz: Stwórz i zagraj Ostatnie Przygotowania.

Pikinierzy Alby
 • Siłę zmieniono z 4 na 3.
 • Zdolność zmieniono na:

Flanka.

Rozkaz: Daj wrogiej jednostce krwawienie (1).

Ładunki: 0

Na koniec swojej tury zyskaj 1 ładunek. Jeśli ta jednostka ma przynajmniej 3 ładunki, zamiast tego zyskaj 1 pkt pancerza.

Włócznicy Alby – zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Zadaj 2 wrogim jednostkom obrażenia równe liczbie statusów jednostek sąsiadujących z celami.

Kusznik Ard Feainn – zdolność zmieniono na:

Flanka.

Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt. obrażeń.

Barykada: Na koniec swojej tury zadaj losowej wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń, jeśli w tej turze zagrano Żołnierza.

Racowie Ard Feainn
 • Pancerz zmieniono z 0 na 1.
 • Koszt werbunku zmieniono z 4 na 5.
 • Zdolność zmieniono na:

Flanka.

Barykada: Na koniec swojej tury zadaj ostatniej zagranej przez wroga jednostce 1 pkt obrażeń.

Kawaleria Ard Feainn
 • Siłę zmieniono z 3 na 4.
 • Pancerz zmieniono z 2 na 0.
 • Koszt werbunku zmieniono z 4 na 5.
 • Zdolność zmieniono na:

Flanka.

Na koniec swojej tury zyskaj 1 pkt pancerza.

Daleki zasięg: Kiedy ta jednostka osiągnie 5 pkt pancerza, przenieś ją do rzędu bliskiego starcia.

Barykada (bliskie starcie): Za każdym razem, gdy twój przeciwnik zagra jednostkę po swojej stronie pola bitwy, pozbądź się całego pancerza i zadaj wspomnianej jednostce tyle samo pkt obrażeń, a następnie zablokuj tę kartę.

Saper – zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Daj po 1 ładunku wszystkim sojuszniczym Maszynom w ręce, talii i na polu bitwy.

Daerlańscy Piechurzy
 • Siłę zmieniono z 3 na 2.
 • Koszt werbunku zmieniono z 5 na 4.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Jeśli kontrolujesz Żołnierza, wezwij wszystkie egzemplarze tej jednostki ze swojej talii do tego rzędu.

Na początku gry stwórz kopię tej jednostki w swojej talii.

Straż Książęca – zdolność zmieniono na:

Flanka.

Na koniec swojej tury wzmocnij tę kartę o 1, jeśli w tej turze użyto umiejętności dowódcy.

Brygada Impera
 • Koszt werbunku zmieniono z 5 na 4.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Zadaj wszystkim jednostkom ze statusem Szpiega w przeciwnym rzędzie 1 pkt obrażeń.

Dywizja Magne
 • Siłę zmieniono z 3 na 2.
 • Koszt werbunku zmieniono z 4 na 5.
 • Zdolność zmieniono na:

Zagraj kartę Taktyki ze swojej ręki, a następnie dobierz kartę.

Brygada Nauzicaa
 • Siłę zmieniono z 3 na 1.
 • Pancerz zmieniono z 0 na 1.
 • Koszt werbunku zmieniono z 4 na 5.
 • Zdolność zmieniono na:

Jeśli twój przeciwnik wygrał rundę w tej grze, wezwij jednostkę ze swojej talii do losowego rzędu sojuszniczego, gdy zagrywasz Żołnierza.

Sierżant Nauzikai
 • Koszt werbunku zmieniono z 4 na 5.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Jeśli w tej grze twój przeciwnik wygrał jakąś rundę, stwórz i zagraj Ostatnie Przygotowania.

Mazidło – zdolność zmieniono na:

Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 5. Jeśli to brązowy Żołnierz, aktywuj jego umiejętność końca tury.

Rekrut
 • Siłę zmieniono z 3 na 4.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozkaz: Zagraj brązowego Żołnierza ze swojej talii, a następnie wtasuj tę jednostkę do swojej talii.

Nadzorca niewolników
 • Siłę zmieniono z 2 na 4.
 • Koszt werbunku zmieniono z 4 na 5.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Zadaj brązowej sojuszniczej jednostce 1 pkt obrażeń, a następnie stwórz w tym rzędzie jej kopię o sile 1. Jeśli to Żołnierz, zamiast tego stwórz i zagraj jego kopię.

Łowca niewolników
 • Koszt werbunku zmieniono z 5 na 4.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń. Zwiększ obrażenia o 1 za każdego sąsiadującego Żołnierza.

Jeśli celowi pozostał 1 pkt siły, stwórz jego zablokowaną kopię o sile 1 po prawej stronie tej jednostki.

 • Niewolnicza Piechota – koszt werbunku zmieniono z 5 na 4.
Zwiadowca
 • Siłę zmieniono z 5 na 4.
 • Zdolność zmieniono na:

Rozmieszczenie: Podejrzyj 3 wierzchnie jednostki z talii przeciwnika, a następnie wybierz jedną i zyskaj pancerz równy jej sile.

Rozkaz: Podejrzyj tyle wierzchnich jednostek ze swojej talii, ile masz pancerza, następnie wybierz jedną i zyskaj witalność równą jej sile. Jeśli był to brązowy Żołnierz, zamiast tego wzmocnij tę jednostkę o wspomnianą wartość.

 • Służka Van Moorlehemów – zdolność nie może już kopiować nasycenia.


Tę zmianę wprowadzono w poprawce. Oznacza to, że opis nie został zaktualizowany, i że zdolność nadal ma stary efekt w grach przeciwko SI. Obydwa te problemy zostaną rozwiązane w poprawce 10.10. Przepraszamy za niedogodności!


Syndykat

 • Kryjówka Salamandry – zyskała znacznik Salamandry.
 • Nieudany eksperyment – opłatę zmieniono z 3 na 4.


Poprawki

 • Moc bazowa jednostek ze statusem Weterana może teraz zostać zwiększona, jeśli zostały one zablokowane podczas przejścia między rundami.
 • Nasycenie Drakkaru Bjorna teraz poprawnie się aktywuje, jeśli obrażenia zadane celowi zostały w całości zredukowane przez pancerz.
 • Upadła Rayla teraz poprawnie zatruwa jednostki ponownie zagrane za pomocą teleportacji.
 • Załoga Flyndr nie traci już wszystkich liczników, gdy zostaje zablokowana w ręce przez Proroka.
 • Radeyah tworzy teraz losowy neutralny Manewr Bojowy w rzędzie bliskiego starcia, jeśli dowódca został zmieniony na neutralnego za pomocą Renfri.
 • Nowicjusz Wiecznego Zaćmienia, Władca marionetek i Klątwa pychy w niektórych warunkach nie są już w stanie omijać Obrońców.
 • Koszt werbunku kart Strażniczka jeziora: oblicze świtu i Gudrun Bjornsdottir odpowiadają teraz ich scenariuszom.
komentarze (33)
Udostępnij: