POZNAJ NOWE KARTY

separator

Lyrijski kosynier

Człowiek

Rozmieszczenie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdego wzmocnionego sojusznika.

Rivski pikinier

Żołnierz, Człowiek

Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń. Jeśli został zniszczony, zadaj innemu wrogowi 3 pkt obrażeń.

Lyrijski kawalerzysta

Człowiek, Rycerz

Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę z rozkazem, wzmocnij tę kartę o 1.

Lyrijski kusznik

Żołnierz, Człowiek

Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Daj tej jednostce ładunki (1) za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę z rozkazem.

Lyrijski knecht

Żołnierz, Człowiek

Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń. Jeśli Lyrijski Knecht jest wzmocniony, zamiast tego zadaj jednostce 3 pkt obrażeń.

Miotacz petard

Człowiek, Bandyta

Rozmieszczenie: Zniszcz wrogi Artefakt.

Kundle ze Spalli

Człowiek, Bandyta

Rozmieszczenie: Przenieś jednostkę do innego rzędu po jej stronie.

Zupa elfio-cebulowa

Alchemia

Zniszcz sojusznicze jednostki tego samego koloru (2), następnie utwórz i zagraj jednostkę tego koloru.

Gascon

Człowiek, Bandyta

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Wzmocnij tę jednostkę o punkty siły w przedziale od 0 do 11.

Gudmund Pyskaty

Człowiek, Pirat

Rozmieszczenie, daleki zasięg: Zamień wszystkie karty na swoim cmentarzu z kartami z talii.

Książę Vilem

Człowiek

Szpieg.
Rozmieszczenie: Zagraj losową złotą kartę ze swojej talii.

Falibor

Żołnierz, Człowiek

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zniszcz wrogą jednostkę z rozkazem.

Eyck z Denesle

Człowiek, Rycerz

Rozmieszczenie: Jeśli masz w ręce Smoka, zyskaj zapał.
Rozkaz: Zniszcz jednostkę o sile 8 lub większej.

Vysogota z Corvo

Człowiek

Zapał.
Rozkaz, daleki zasięg: Wzmocnij jednostkę o 1.
Ładunki: 1.
Daj tej jednostce ładunki (1) za każdym razem, gdy któryś z graczy zagrywa kartę.

Żagnica

Insektoid

Rozmieszczenie: Zniszcz wszystkie jednostki o sile 1. Wzmocnij tę jednostkę o 2 za każdą zniszczoną jednostkę.

Czarna Rayla

Żołnierz, Człowiek

Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi obrażenia równe liczbie ludzkich sojuszników.

Angoulême

Człowiek, Bandyta

Rozkaz: Zagraj losowy Artefakt z talii przeciwnika.

Dagur Dwa Ostrza

Człowiek, Wojownik

Bliskie starcie: Za każdym razem, gdy wróg odnosi obrażenia, wzmocnij tę jednostkę o {Boost}.

Kulawy Gerwin

Człowiek, Bandyta

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wrogowi i wszystkim jego egzemplarzom 3 pkt obrażeń.

Traheaern var Vdyffir

Agent, Człowiek

Rozmieszczenie: Podejrzyj wierzchnie karty (3) z talii przeciwnika i przenieś 1 na jego cmentarz.

Anna Strenger

Przeklęty, Człowiek

Jeśli na koniec tury ta jednostka jest wzmocniona, wzmocnij sąsiadujące jednostki o 1.

Gabor Zigrin

Krasnolud

Rozmieszczenie: Stwórz Mahakamski Dwójniak lub Zatruty Miód.

Raynard Odo

Człowiek, Rycerz

Za każdym razem, gdy zagrywana jest jednostka z ładunkiem, daj jej 1 ładunek.

Iwo z Belhaven

Wiedźmin

Rozkaz, bliskie starcie: Zadaj wrogowi 2 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Daj tej jednostce ładunki (1) za każdym razem, gdy zagrywasz Wiedźmina.

Isbel z Hagge

Czarodziej, Człowiek

Rozkaz, daleki zasięg: Podejrzyj wierzchnią kartę z obu talii. Zatrzymaj jedną z nich, a drugą oddaj swojemu przeciwnikowi.

Xavier Lemmens

Agent, Człowiek

Rozmieszczenie, bliskie starcie: Wygnaj wszystkie karty z cmentarza przeciwnika.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Wygnaj wszystkie karty ze swojego cmentarza.

Keltullis

Smok

Bliskie starcie: Na koniec każdej tury zniszcz najsłabszą jednostkę po stronie z większą liczbą jednostek.

Barnaba Beckenbauer

Gnom

Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczego Elfa, Krasnoluda i Driadę o 2.

Hrabia Caldwell

Człowiek

Na koniec każdej tury przenieś do rzędu z najsilniejszą jednostką na polu bitwy.

Duch Lasu

Dowódca

Rozkaz: Wzmocnij jednostkę w swojej ręce o 8.

Król Demawend

Rozkaz: Daj jednostce ładunki (1).
Odnowienie: 2.